De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland wachten sinds mei van dit jaar op antwoord van het ministerie van Economische Zaken over een vraag over zoutwinning onder de Waddenzee. Het ministerie moet nu binnen twee weken informatie aanleveren.

Er volgt een dwangsom indien het ministerie niet komt met de gevraagde stukken.

De natuurorganisaties vroegen via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hoe het ministerie tot het besluit is gekomen voor een vergunning van de zoutwinning.

In mei van dit jaar zijn de organisaties, toen deze vergunning verleend werd, naar de rechter gestapt tegen deze beslissing. Het is nog niet duidelijk wanneer deze zaak wordt behandeld.

Volgens de organisaties kan zout makkelijk op andere plekken worden gewonnen, waar de risico's voor de natuur minder groot zijn. Ze vrezen bovendien dat de bodem onder de Waddenzee, dat op de lijst van werelderfgoed staat, zal dalen door de zoutwinning.