In de Tweede Kamer wordt wisselend gereageerd op het conceptmeerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen 2016-2020 van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.

''Dit rapport is nu een belangrijke stap, omdat enkele principes worden vastgelegd. Zoals dat de kwetsbaarste gebouwen als eerste worden aangepakt. Het is echter teleurstellend dat onduidelijk blijft om hoeveel gebouwen het gaat, wat er nu precies gaat gebeuren en wanneer Groningers weer veilig zijn'', zegt D66.

De ChristenUnie ''mist een duidelijke keuze voor het fors verlagen van de gaswinning, om op die manier het risico te verkleinen. Wel zien we meer duidelijkheid over de verstevigingsoperatie, die ingrijpend zal zijn. Daarom moeten bewoners een belangrijke stem hebben bij de uitvoering.''

De partij hoopt ''dat de schadeafhandeling veel beter en sneller wordt, nu de beoordeling onafhankelijk van de NAM gaat plaatsvinden.”

Weinig ambitie

GroenLinks ziet ''te weinig ambitie''. De partij wil dat minister Henk Kamp ''de veiligheid van de Groningers garandeert. Daarom moeten we overstappen op schone energie.''

De SP noemt de voorgestelde geschillencommissie positief ''mits het meteen vertrouwen wekt en de NAM echt naar de achtergrond gaat''. Verder is het plan ''weinig concreet'' over aantallen en bedragen''.

Meer enthousiasme is er bij de coalitie. De VVD spreekt van ''goede aanbevelingen''. ''Dat er een alternatief wordt aangewezen voor de gevoelsmatige grote stap naar de rechter, acht de VVD begrijpelijk."

Open houding

De PvdA waardeert ''de open houding'' van Alders. ''Vooral de manier waarop hij bewoners centraal stelt, kiest voor duurzame oplossingen en daadwerkelijke verbeteringen nastreeft verdient lof. De positie van de NAM verdwijnt meer naar de achtergrond en dat is terecht. De veiligheid moet nu worden gegarandeerd. Dat betekent ook dat de winning verder omlaag moet.''

Het CDA is hoopvol, maar ''we hebben vaker goede bedoelingen gehoord, nu is het tijd om door te pakken. Het plan is dus een stap in de goede richting, maar het CDA heeft nog een aantal stevige vragen.''