Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen alle informatie boven tafel krijgen over de invloed van ING bij de totstandkoming van een wet waarmee banken subsidie krijgen.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl. Regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen SP, CDA, D66 en GroenLinks willen van de minister weten wat er precies is afgesproken tussen het ministerie en ING bij de wet die banken op bepaalde leningen fiscaal voordeel geeft.

Volgens NRC, die zich baseert op interne documenten, heeft ING meegeschreven aan de wet waarmee banken in totaal 350 miljoen euro belastingvoordeel krijgen. Uit de documenten zou ook blijken dat ING het ministerie aanraadde de aftrek niet aan Brussel te melden als mogelijke staatssteun. Dat is wel een vereiste voor EU-lidstaten.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil dat de Tweede Kamer via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) alle informatie in haar bezit krijgt. "Ik wil weten wat de invloed van de bankenlobby is geweest", zegt Nijboer. Hij vraagt Dijsselbloem later op de dag om opheldering.

Volgens VVD-Kamerlid Aukje de Vries kan het raadplegen van bedrijven voor wetgeving door de beugel, maar "een wet moet natuurlijk door het ministerie worden geschreven."

De Vries benadrukt dat het fiscale voordeel waar het om gaat elders in Europa ook al van toepassing was. Met de wet zelf is volgens de partij dan ook niets mis, de VVD wil een gelijk speelveld voor banken in Nederland. 

Oppositie

SP-Kamerlid Arnold Merkies vindt het "te gek voor woorden". Het wordt volgens hem duidelijk dat de bankenlobby aan het roer staat.

CDA'er Pieter Omtzigt wil eveneens alle correspondentie tussen de minister, het ministerie en de banken om te begrijpen wat er precies is gebeurd.

Rik Grashoff van GroenLinks vindt het verbijsterend dat het erop lijkt dat Dijsselbloem samenwerkt met de ING om de Europese Commissie om de tuin te leiden. "Ik wil opheldering van de minister hoe dit heeft kunnen gebeuren en of hij alsnog deze regeling aan de EC voorlegt", aldus Grashoff.

Het fiscale voordeel krijgen banken op leningen, die voluit contingent convertibles (coco's) heten. Deze coco's verliezen hun waarde zodra het eigen vermogen van een bank onder een bepaald minimum komt. Banken kunnen zo hun buffers aanpassen om schokken in financiële markten op te vangen.  

De SP en GroenLinks hebben een debat aangevraagd met Dijsselbloem.