PvdA-leider Diederik Samsom  zegt dat er geen reden was om te schuiven in de taakverdeling tussen de minister en staatssecretaris op het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Vorige week hadden verschillende oppositieleiders er nog voor gepleit om taken van de staatssecretaris over te hevelen naar de minister. Dat zou nodig zijn omdat de opgestapte Wilma Mansveld het met spoor, luchtvaart en milieu veel te druk zou hebben gehad en minister Schultz met water en wegen veel minder te doen zou hebben.

Samsom deelt die analyse niet. Schultz had met de Omgevingswet onder meer een groot dossier, dat ze veelal achter de schermen tot een goed einde bracht. Mansvelds portefeuille was onrustiger, maar niet omvangrijker dan die van Schultz.  

Volgens Samsom hebben Schultz en Mansvelds opvolger Dijksma nu allebei een zware portefeuille en is de bestaande verdeling goed.

Ideaal

Dijksma is volgens Samsom de ''ideale staatssecretaris'', die het dossier spoorwegen ook nog eens heel erg in de vingers heeft. Ze heeft volgens Samsom veel ervaring op het Binnenhof en aangetoond dat ze complexe dossiers aankan.

De stap van Van Dam naar het kabinet is ''een beloning voor veel kwaliteit'', aldus Samsom. Volgens hem was het niet verstandig om voor de laatste anderhalf jaar in deze kabinetsperiode een buitenstaander te halen.

Van Dam, met ''zeer veel ervaring in het politieke werk'' kan voor rust en stabiliteit zorgen op de dossiers landbouw en natuur.