Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes moet de Tweede Kamer openheid geven in de belastingafspraken die de Nederlandse Belastingdienst heeft gemaakt met multinationals.

Die oproep doet Jesse Klaver dinsdag, fractievoorzitter van GroenLinks.

Eerder op de dag meldde Trouw op basis van bronnen dat de Europese Commissie belastingafspraken tussen Nederland en multinationals onderzoekt. Het gaat onder andere om afspraken met Pfizer, Microsoft, GlaxoSmithKline en Kraft Foods.

De Commissie onderzocht eerder de afspraken tussen Starbucks en de fiscus en concludeerde dat Nederland met de belastingafspraken illegaal staatssteun verleende.

Klaver vraagt woensdag aan Wiebes of dit bericht klopt en zo ja, of de bewindsman mee wil werken aan het onderzoek. 

"Het is tijd dat geheimhouding rond schimmige belastingdeals stopt. Ik wil van de staatssecretaris de toezegging dat hij op zeer korte termijn komt met een plan van aanpak hoe het toezicht op de belastingdienst en de informatiepositie van de Kamer op dit terrein verbeterd wordt", aldus Klaver.

Starbucks

Het ministerie van Financiën laat weten dat zij belastingafspraken met bedrijven volgens de wet niet openbaar mogen maken. Er wordt een afweging gemaakt tussen het democratisch belang van informatie enerzijds, en het belang van het vertrouwelijk behandelen van gegevens van belastingplichtigen anderzijds.

"Dit betekent in de praktijk dat deze gegevens in ieder geval niet in het openbaar worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht is daarvoor van een te groot belang voor het vertrouwen in de Belastingdienst en de Nederlandse overheid als geheel", schreef Wiebes in een brief aan de Kamer begin februari.

Maar GroenLinks wijst er nu op dat Wiebes eerder dit jaar de Kamer wel op vertrouwelijke basis inzage gaf in de belastingdeal met Starbucks.

Als er volgens GroenLinks sprake is van een groot maatschappelijk belang, dan kan een minister of staatssecretaris besluiten het parlement over de afspraken in te lichten. De partij is van mening dat hier nu ook sprake van is.