De Nederlandse hulp aan de gematigde gewapende oppositie in Syrië ''verloopt voorspoedig en wordt positief ontvangen''. 

Het gaat onder meer om voedselpakketten, medische kits, kleding en communicatiemiddelen, meldt het kabinet maandag aan de Tweede Kamer.

Het grootste deel is inmiddels geleverd. Voor deze non-militaire hulp was 3 miljoen euro uitgetrokken. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) kondigde begin dit jaar na een 'factfinding-missie' aan deze goederen te gaan leveren. Zo moet worden voorkomen dat deze groepen in de verdrukking raken en zich aansluiten bij terroristische organisaties.

De ''overgrote meerderheid'' van de Russische militaire acties in Syrië is volgens het kabinet gericht tegen gematigde oppositiegroeperingen, ook groepen die steun van Nederland krijgen. Hiermee wordt de steun voor een politiek proces bij deze groepen flink ondermijnd.

Irak

De brief meldt verder dat ons land voor 1,2 miljoen euro extra militaire hulp gaat geven aan Irak in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Koerdische strijders (peshmerga's) in het noorden krijgen materiaal om bermbommen op te sporen, terwijl het Iraakse leger medische hulpmiddelen ontvangt.

Nederlandse gevechtsvliegtuigen bombarderen al een jaar doelen van IS in Irak. Ook trainen Nederlandse militairen peshmerga's en Iraakse commando's.

Aanhoudende berichten over de inzet van chemische wapens door IS in Irak zijn ''zeer zorgwekkend'', schrijven ministers Koenders, Hennis (Defensie) en Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking). De terreurgroep heeft in Noord-Irak zeker een keer zwavelmosterdgas ingezet. De dreiging voor de Nederlandse militairen hier is ''vooralsnog laag''.

Inzet van de F-16's boven Syrië zit er nog niet in hoewel Irak en Syrië ''één militair theater in de strijd tegen IS'' vormen, aldus het kabinet. Daarvoor moeten een aantal zaken helder worden waaronder ''de doelenselectie, de plaatsen waar zou worden opgetreden en de impact van het optreden op de kans op een oplossing voor Syrië zelf''.