Het kabinet is bereid de christelijke partijen (CDA, ChristenUnie en SGP) tegemoet te komen in hun wens meer geld vrij te maken voor gezinnen waar één ouder een inkomen verdient.

Dat bleek maandag tijdens het debat over het Belastingplan voor volgend jaar.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën schetste de mogelijkheid om 100 miljoen euro weg te halen bij de vergroening van het belastingstelsel om dat vervolgens vrij te maken voor meer kinderbijslag of een hoger kindgebonden budget. Die maatregel zou geen banen vernietigen, aldus Wiebes. Hij stelde ook voor meer geld vrij te maken voor een regeling voor ouders met een gehandicapt kind.

De reacties bij de christelijke partijen waren niet onverdeeld enthousiast. 100 miljoen euro extra betekent 30 euro per kind, per gezin dus niet meer dan 60 of 90 euro, zei SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf. "Zo komen we niet in de buurt van een oplossing."

Lastenverlichting

Het kabinet wil met de belastingplannen een lastenverlichting van 5 miljard euro realiseren. Daarvoor heeft het wel de steun nodig van de oppositie, omdat de coalitiepartijen VVD en PvdA samen met slechts 21 van de 75 zetels geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer.

Met de steun van het CDA, ChristenUnie en SGP kan het kabinet de belastingplannen voor 2016 wel door de Senaat loodsen.

Andere opties

Een andere optie is steun zoeken bij SP, D66 en GroenLinks. De SP wil de eerste belastingschijf verder verlagen en de geplande verlenging van de derde belastingschijf (gunstig voor de hogere inkomens) terugdraaien. Dat is gezien de weerstand van de VVD niet kansrijk.

D66 en GroenLinks eisen meer vergroening van het stelsel, met maatregelen die goed zijn voor het milieu. D66 heeft zelf voorstellen gedaan die meer banen opleveren, maar ten koste gaan van de koopkracht van sommige groepen. Binnen de coalitie is daar geen steun voor. Vervelend voor Wiebes is verder dat steun van D66 en GroenLinks alleen niet genoeg is voor een meerderheid in de Senaat.

Al met al ziet Wiebes zich geplaatst voor een ingewikkelde puzzel waarbij hij met concessies aan de ene partij steun van anderen kan verliezen.

De Kamer vergadert maandag tot 23.00 uur met de staatssecretaris over de plannen. Op 15 december kruist de Senaat de degens met Wiebes.