Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) laat onderzoek doen naar de problemen bij de Participatiewet, die ingevoerd is om de komende 11 jaar 125.000 arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen.

De wet is op 1 mei dit jaar ingegaan, maar er zijn vooralsnog veel (bureaucratische) problemen met de uitvoering. De Tweede Kamer maakt zich daar grote zorgen over.

Klijnsma zei donderdag in een Kamerdebat dat ze gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en organisaties van werkgevers en werknemers heeft gevraagd om ''als de drommel'' met oplossingen te komen. De wet moet volgens haar vervolmaakt worden. 

Klijnsma stuurt volgende week een brief naar de Kamer waarin ze de bevindingen toelicht.

Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat binnen elf jaar in totaal honderdduizend extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid moet daarbij 25.000 banen creëren voor deze doelgroep. Het gaat om mensen die vanwege een beperking zelf niet in staat zijn om het wettelijk minimum loon te verdienen.

Speciaal onderwijs

Klijnsma zei ook toe om leerlingen in het speciaal onderwijs direct op te nemen in het zogenoemde doelgroepregister zodat een stage via hun opleiding sneller leidt tot een baan.

Vorige week riep Jan-Jaap de Haan, directeur van de koepel van sociale werkbedrijven, de staatssecretaris op om het doelgroepregister aan te passen. Jongeren met beperkte mogelijkheden om te werken zijn volgens De Haan "onzichtbaar" geworden.

Iedereen werken

Uitgangspunt van de onlangs ingevoerde Participatiewet is dat iedereen die kan werken ook gaat werken. Gemeenten moeten hen daarbij helpen via onder andere aangepaste werkplekken, coaching, loonkostensubsidie of het organiseren van beschut werk.