Inlichtingendiensten moeten stoppen met het massaal verzamelen van gegevens van onschuldige Europeanen. 

Hun rechten worden nog altijd geschonden en de Europese Commissie en de EU-lidstaten doen veel te weinig om hen te beschermen. Een meerderheid van het Europees Parlement deed donderdag een oproep hier nu eindelijk werk te maken.

Ook de overdracht van privégegevens aan de Verenigde Staten is de parlementariërs een doorn in het oog.

De recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat Noord-Amerika geen ''veilige haven'' is voor persoonlijke gegevens van Europeanen kon op instemming rekenen.

Onmiddelijk

De commissie moet er nu ''onmiddellijk'' voor zorgen dat dergelijke overgedragen data dezelfde bescherming krijgen als in Europa, aldus het parlement, dat overigens ook zorgen uitsprak over de uitbreiding van bevoegdheden van inlichtingendiensten in onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Het parlement riep de lidstaten verder op om Edward Snowden te beschouwen als een verdediger van mensenrechten. De lidstaten zouden deze klokkenluider bescherming moeten bieden en moeten voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan de VS.