Het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne zal op woensdag 6 april plaatsvinden. 

Dat heeft de referendumcommissie donderdag bekendgemaakt. De datum is zo gekozen dat er genoeg tijd is voor het voeren van een publiek debat en dat gemeenten zich kunnen voorbereiden, aldus de commissie.

Ook is de vraag vastgesteld zoals hij op het stembiljet komt te staan: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? De formulering 'Bent u voor of tegen..' is wettelijk verplicht.

De Hoge Raad bepaalde maandag dat het referendum over de associatieovereenkomst met Oekraïne officieel kan doorgaan. Amsterdammer Jeroen de Kreek was naar de Raad van State gestapt om het referendum te voorkomen, maar de hoogste bestuursrechter neemt zijn klacht niet in behandeling. 

De Europese Unie sloot vorig jaar een verdrag met Oekraïne. Dat moet de economische en politieke banden versterken en kan leiden tot een vrijhandelsakkoord.

EU-lidmaatschap

Actiecomité Geenpeil vindt het verdrag een eerste stap naar EU-lidmaatschap van Oekraïne en eiste daarom een raadgevend referendum. De oproep kreeg 427.939 handtekeningen, ruim meer dan de 300.000 die nodig waren voor het referendum.

De Kiesraad heeft de ondersteuningsverklaringen bekeken en concludeerde dat er genoeg geldige handtekeningen waren. Het referendum kon dus doorgaan. Daartegen ging De Kreek in beroep. Hij betwijfelt onder meer of de handtekeningen wel geldig zijn.

Goed voor Nederland

Premier Mark Rutte noemt het associatieverdrag goed voor Nederland. Het versterkt de handelsbetrekkingen en kan leiden tot meer welvaart en stabiliteit in Oekraïne, aldus de premier. Volgens hem is het zeker geen eerste stap naar EU-lidmaatschap van het land.

Rutte wijst erop dat Europa ook met landen in Midden- en Zuid-Amerika en met Libanon en Israël associatieverdragen heeft, en die landen zijn ook geen lid van de EU geworden.

Niet bevorderlijk

D66-Kamerlid Kees Verhoeven waarschuwt dat 6 april laat is en dus ''niet bevorderlijk voor de opkomst''. ''D66 is er alles aan gelegen om een zo groot mogelijke opkomst te krijgen voor het referendum. 6 april als referendumdatum is rijkelijk laat. 1 januari 2016 treedt het handelsdeel van het referendum voorlopig in werking. Tot april wachten is dan raar en kan het gevoel geven dat een stem niet meer uitmaakt.''

D66 is voorstander van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne en zal er volgens eigen zeggen ''dan ook alles aan doen om Nederland te overtuigen voor te stemmen''. ''We zien liever dat Oekraïne samenwerkt met Europa dan onder het juk van Poetin terechtkomt.''