Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) lijkt er weinig voor te voelen om het systeem van lerarenopleidingen drastisch om te gooien.

Dat schrijft ze donderdag aan de Kamer in reactie op een idee van de VVD.

Volgens VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg wordt het nu "maximaal onaantrekkelijk" gemaakt om als afgestudeerde wo'er of hbo'er voor de klas te gaan staan.

Hij wil daarom dat zij direct als docent op het voortgezet onderwijs aan de slag kunnen, zonder eerst weer een lerarenopleiding te moeten doen. Zijn voorstel kon op sympathie rekenen van de PvdA, waarmee er een Kamermeerderheid ontstaat.

Bussemaker houdt echter reserves. "Het leraarschap is een beroep dat vraagt om vakmanschap (de inhoud) maar ook meesterschap (het leraarschap) op HO-niveau. Dat moet niet worden onderschat", stelt ze.

VVD en PvdA willen dat de afgestudeerde universitair- en hbo studenten door de school waar ze voor de klas staan worden begeleid om hun lesbevoegdheid te halen. 

Daarnaast zouden zij dan toegespitste scholing didactiek en pedagogiek moeten volgen, mogelijk al tijdens hun bachelor of master. Zij-instromers of mensen die al jaren voor de klas zonder bevoegdheid staan zouden hiermee ook geholpen zijn.

Samenwerking

Bussemaker schrijft dat er op de lerarenopleidingen al hard wordt gewerkt om het vak aantrekkelijker te maken.

Ze zegt veel te verwachten van het versterken van de samenwerking tussen scholen en de opkomst van de opleidingsscholen, waarbij studenten al veel in de klas staan.

Ook wijst ze op een langlopend onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen naar de effecten van het opleiden in de school op de professionele vaardigheden van startende leraren.

"Het versterken van de samenwerking tussen opleidingen en scholen en het bieden van meer en flexibele routes naar het leraarschap zijn belangrijke oplossingsrichtingen", schrijft Bussemaker, die de Kamer heeft toegezegd hier later op terug te komen.