Het kabinet neemt meer tijd voor het overleg met de gemeenten over de tijdelijke opvang van illegalen. 

Het was de bedoeling om voor 1 november een bestuursakkoord te sluiten over de nieuwe aanpak, maar nu wordt eerst gewacht op uitspraken in twee juridische procedures. Die zijn in december voorzien.

Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Hij overlegde al enkele maanden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de uitwerking van de zogeheten bed-, bad- en broodregeling voor mensen die geen verblijfsrecht hebben en uit Nederland weg moeten.

De coalitie van VVD en PvdA was begin dit jaar nog bijna gevallen over deze kwestie.

Intensief overleg

De regeringspartijen hadden ruim een week intensief overleg nodig om tot een compromis voor veelal uitgeprocedeerde asielzoekers te komen. Die houdt in dat betrokkenen een tijdelijke en sobere opvang kunnen krijgen in de vijf grote steden en in een terugkeerlocatie in Ter Apel. Het Rijk zal dat betalen maar de opvang moet beperkt blijven tot enkele weken.

Het kabinet wil niet dat mensen in Nederland blijven hangen als zij geen verblijfsstatus hebben. In de praktijk weigeren nogal wat mensen echter terug te gaan, waarna gemeenten toch een vorm van opvang regelen. Daar zou dan een eind aan moeten komen.

De twee zaken lopen voor de Raad van State en voor de Centrale Raad van Beroep. Ze gaan over de vraag in hoeverre de Staat volgens internationale verdragen onvoorwaardelijke opvang moet regelen voor illegalen in Nederland.

De asielprocedure van vluchtelingen in Nederland
De asielprocedure van vluchtelingen in Nederland

Animatie: in60second.nl