Wilma Mansveld stapt op als staatssecretaris van Infrastructuur. Haar positie werd onhoudbaar na de publicatie van het kritische eindrapport van de enquêtecommissie over het Fyra-debacle.

Dat werd woensdag bekend na het overleg dat Mansveld had met de PvdA-top.

Op de ingelaste persconferentie op het ministerie van Infrastructuur en Milieu ging Mansveld door het stof. "Ik heb dingen niet goed gedaan", zei ze. Volgens PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom besloot Mansveld zelf op te stappen.

In het rapport krijgen bijna alle betrokken partijen een dikke onvoldoende. Volgens de commissie is de Tweede Kamer in een aantal gevallen "onvolledig en/of onjuist geïnformeerd", bijvoorbeeld toen Mansveld meldde dat inspectiedienst ILT niet de bevoegdheid had om de treinen te inspecteren. 

Het onjuist of niet informeren van het parlement door een bewindspersoon, wordt als een doodzonde gezien in Den Haag.

Cruciaal

Mansveld: "Goede informatievoorziening is cruciaal in de politiek. Ik heb er steeds naar gestreefd de Tweede Kamer naar eer en geweten te informeren over elke stap die we de afgelopen jaren hebben gezet."

Ze benadrukte dat het gaat om een langlopend dossier waar veel beslissingen zijn genomen door voorgaande kabinetten. Met haar aftreden neemt zij ook de verantwoordelijkheid voor de fouten die haar voorgangers in dit dossier hebben gemaakt.

Het belangrijkste is dat er een debat moet komen over de lessen die getrokken moeten worden uit het rapport. Dat debat kan echter niet gevoerd worden als de discussie gaat "over het al dan niet aanblijven van mij als verantwoordelijk staatssecretaris", zei Mansveld.

Video: Mansveld neemt ook fouten voorgangers op zich

Staatssecretaris Mansveld stapt op na Fyra-rapport
Staatssecretaris Mansveld stapt op na Fyra-rapport

Onder druk

Mansveld stond al langer onder druk. Ze lag al maanden onder vuur door de financiële problemen bij spoorbeheerder Prorail.

Mansveld overleefde met mea culpa's en beloften om documenten naar de Kamer te sturen, een maand geleden nog een spannend Prorail-debat. Eigenlijk plaatste de Kamer haar toen onder curatele. Zelf wilde ze daar niks van weten en ze verklaarde na afloop "extra gemotiveerd" te zijn om door te gaan.

Maar binnen haar eigen ministerie van Infrastructuur en Milieu en binnen haar eigen partij was al even duidelijk dat ze beter moest presteren. Haar stugge en formele houding ergerden de Kamer. Haar politieke radar leek bij cruciale debatten over het spoor regelmatig uitgeschakeld te zijn.

Ervaring

Politieke ervaring op het nationale toneel had ze niet toen ze in november 2012 aantrad in het tweede kabinet-Rutte. In Groningen zat ze jaren voor de PvdA in de Provinciale Staten. Voor haar vertrek naar het Binnenhof was ze anderhalf jaar gedeputeerde in de noordelijke provincie.

Amper drie maanden aan het roer moest Mansveld al diep door het stof in de Kamer. Ambtenaren hadden een belangrijk rapport over spoorbeheerder Prorail niet naar de Kamer gestuurd. Ze haalde de kou uit de lucht met haar excuses, maar de toon in de Kamer was gezet.

Sindsdien ging het bij het spoor nogal eens fout. Verbouwingen van stations bleken veel duurder dan gepland, Prorail verdoezelde voor het ministerie een verlenging van onderhoudscontracten en de NS pleegde fraude bij een aanbesteding in Limburg, om maar een paar politieke obstakels te noemen.

Vijfde bewindspersoon

Mansveld (PvdA) zat sinds november 2012 in het kabinet-Rutte II. Zij is de vijfde bewindspersoon uit het kabinet Rutte II die opstapt. Eerder stapten het VVD-justitieduo Ivo Opstelten en Fred Teeven op na de bonnetjesaffaire met Cees H., moest Frans Weekers (VVD) het veld ruimen als staatssecretaris van Financiën en struikelde Co Verdaas als staatssecretaris van Economische Zaken over zijn declaraties als gedeputeerde in Gelderland.