De VVD en de PvdA willen dat het systeem van lerarenopleidingen op de schop gaat om het vak docent aantrekkelijker te maken. Afgestudeerden van het hbo of de universiteit moeten direct voor de klas kunnen.

Dat zeggen Kamerleden Pieter Duisenberg (VVD) en Loes Ypma (PvdA) tegen NU.nl.

Duisenberg stelt dat het met name voor universitair studenten, maar ook voor hbo'ers, nu "maximaal onaantrekkelijk" wordt gemaakt om voor het vak van leraar te kiezen. 

Universitair studenten die in het voortgezet onderwijs aan de slag willen als docent moeten nu hun bachelor en master verplicht nog een lerarenopleiding doen. Bovendien blijken deze opleidingen weinig ambitieus en inspirerend, stelt hij.

En ook voor hbo'ers die een andere opleiding dan de lerarenopleiding hebben gedaan worden volgens hem veel te veel hordes opgeworpen, terwijl de roep om meer en kwalitatief sterke docenten juist zo sterk is.

Direct voor de klas

VVD en PvdA willen daarom dat de afgestudeerde universitair- en hbo studenten direct voor de klas kunnen staan en door de school worden begeleid om hun lesbevoegdheid te halen. 

Daarnaast zouden zij dan toegespitste scholing didactiek en pedagogiek moeten volgen, mogelijk al tijdens hun bachelor of master. Ook voor zij-instromers uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven zou dit systeem volgens Duisenberg een oplossing kunnen zijn om het vak van leraar aantrekkelijker te maken.

"Neem de student die natuurkundeleraar wil worden. Die heeft dan al een bachelor en een master gehaald en moet dan ook nog een lerarenopleiding volgen", aldus Duisenberg.

"En de lessen die hij daarbij krijgt zijn volgens veel studenten die ik spreek zo niet-inspirerend dat ze blij zijn als ze een dagje voor de klas mogen staan."

Versneld traject

PvdA-Kamerlid Loes Ypma is het met haar coalitiepartner eens. Zij wil bovendien dat mensen die al in het onderwijs zitten een versneld traject kunnen doen om hun bevoegdheid te halen. 

"Er is een dubbele uitdaging: we willen de kwaliteit verbeteren, maar er komen ook enorme tekorten aan in het onderwijs. Daarom moet de opleiding aantrekkelijker worden", stelt ze.

"Zo heb ik een docent natuurkunde gesproken die een opleiding van vijf jaar heeft gehad en al jaren les geeft. In zo’n situatie moet het ook mogelijk worden om te beoordelen of deze docenten al bekwaam zijn of te kijken waar ze zich nog in moeten bijscholen om hun volledige bevoegdheid te behalen."

Ypma wil daarnaast dat afgestudeerde pabo-studenten eveneens een verkort traject kunnen volgen als zij les willen geven in het voortgezet onderwijs, omdat zij al didactische en pedagogische vaardigheden bezitten.

Woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer met minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) over de begroting voor komend jaar. VVD en PvdA zullen hun idee daar op tafel leggen.