PvdA wil nog dit jaar diploma met meer niveaus

Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten een diploma op verschillende niveaus kunnen halen. 

Dat betekent dat kinderen op de havo die bijvoorbeeld erg goed zijn in Nederlands dat vak op vwo-niveau kunnen volgen en afronden.

De PvdA gaat zich hiervoor sterk maken bij staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Op het havo-diploma moet dan komen te staan dat dit vak op vwo-niveau is gedaan. PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma wil het liefst dat zo'n 'diploma op maat' nog dit jaar wordt ingevoerd.

Op sommige scholen mogen leerlingen al op verschillende niveaus vakken volgen, maar Ypma wil dat Dekker dit in heel Nederland mogelijk maakt en stimuleert. Volgens haar zal deze variatie kinderen uitdagen op hun eigen, hogere niveau bepaalde lesstof te volgen.

Maatwerkdiploma

Eerder dit jaar had de VO-raad, de organisatie voor het voortgezet onderwijs, al gepleit voor een maatwerkdiploma op vmbo, havo en vwo.

De Tweede Kamer praat woensdag en donderdag over de begroting van het ministerie van Onderwijs voor het komende jaar.

Tip de redactie