Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) vindt het "onwenselijk" om asielzoekers direct bij aankomst de Nederlandse taal te leren.

Dat schrijft hij woensdag aan de Tweede Kamer.

Volgens de bewindspersoon zou het "verwachtingen" kunnen scheppen bij asielzoekers als de taalles door de overheid wordt aangeboden. 

Dijkhoff: "Ik vind het van groot belang dat de overheid eenduidig is in haar boodschap en geen tegenstrijdige signalen afgeeft."

Taalles

Asielzoekers met een (tijdelijke) asielvergunning krijgen wel Nederlandse les aangeboden door erkende docenten. De asielzoekers die in afwachting zijn van hun asielaanvraag krijgen ook taalles, maar dat beperkt zich tot een "basale Nederlandse woordenschat", aangeboden door vrijwilligers onder supervisie van het COA. Volgens de staatssecretaris is dat voldoende. 

Dijkhoff wil wel onderzoeken of het mogelijk is om taalles onderdeel te laten uitmaken van de dagbesteding bij asielzoekers die een grote kans maken op een (tijdelijke) asielvergunning. 

Dat mag echter geen extra geld kosten en ook de werkdruk van het COA niet verhogen.

Realiteitszin

Volgens GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman negeert de staatssecretaris de realiteit. "De realiteit is dat we weten dat een groot gedeelte van de asielzoekers een asielvergunning krijgt. De realiteit is dat we meteen moeten investeren en deze mensen zo snel mogelijk aan het werk moeten krijgen en naar school moeten sturen. Hoe langer je daarmee wacht, hoe moeilijker dat wordt", zegt Voortman.

Ze wijst erop dat het soms wel een half jaar kan duren voordat een asielzoeker duidelijkheid krijgt over een verblijfsvergunning en dat is te lang. "Dat komt door de bezuinigingen bij de IND waar het kabinet zelf verantwoordelijk voor is", aldus Voortman.

Ook D66 wijst erop dat 80 procent van de asielzoekers een vergunning zal krijgen en vindt dat er vanaf de eerste dag taallessen moeten worden verzorgd. 

Dat Dijkhoff geen extra geld beschikbaar stelt, is volgens Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma onbegrijpelijk. "Taallessen gaan geld kosten. Daarom moet er extra geld bijkomen." Volgens de D66 komen asielzoekers die de taal leren drie keer zo snel aan een baan, waardoor de kans dat zij in de bijstand komen vermindert. 

Asielzoekers

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen