In de Tweede Kamer zullen oppositiepartijen maandag proberen de coalitiepartijen te dwingen om de belastingplannen voor 2016 aan te passen.

De oppositie heeft daarbij een machtspositie gezien het ontbreken van een meerderheid voor de coalitie in de Eerste Kamer.

Een sleutelfactor in het debat is de vijf miljard aan lastenverlichting die het kabinet komend jaar wil inzetten om de lasten op arbeid te laten dalen. Dit moet 35.000 banen opleveren.

De coalitie lijkt te rekenen op steun van het CDA. Die partij heeft al laten weten dit plan te steunen, maar de partij van Sybrand Buma heeft weer moeite met de aan de lastenverlichting gekoppelde herziening van de belasting op vermogens.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt noemt deze herziening maandag in De Telegraaf "een ondoordacht plan dat onvoldoende is uitgewerkt". Het kabinet wil de vermogens gaan belasten op basis van het reeële rendement en niet, zoals nu gebeurt, op basis van een fictief rendement.

"Met ons valt echt te praten over een andere opzet van vermogensbelasting, maar zoals het nu is voorgesteld moet het echt niet", aldus de CDA'er.

Tegenover NU.nl laat hij weten dat er "een onverklaarbaar gat" van 700 miljoen zit in dit kabinetsplan.

Ambitie

Partijen als D66, de ChristenUnie, GroenLinks en de SGP vinden de plannen van het kabinet op diverse terreinen niet ambitieus genoeg. Zij hameren al weken op meer banen en meer vergroening in de plannen. ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten wil bovendien meer geld voor chronisch zieken en gehandicapten.

De ChristenUnie en de SGP dringen bovendien aan op een betere positie voor eenverdieners. "Het is de SGP een doorn in het oog dat in de plannen van het kabinet de tweeverdieners er meer op vooruit gaan dan eenverdieners", aldus SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf tegen NU.nl.

De SP gaat onder meer voorstellen de lastenverlichting anders in te richten. "Ik wil dat de 1.000 euro voordeel voor inkomens boven de 55.000 wordt veranderd in 100 euro voordeel voor iedereen", stelt SP-Kamerlid Farshad Bashir.

Ook wil hij dat de verhoging op de belasting voor frisdrank en mineraalwater wordt geschrapt.

Maandag is de Kamer onderling in debat, volgende week reageert staatssecretaris Eric Wiebes op de voorstellen en vragen vanuit de Kamer.