Het is ''volstrekt verkeerd'' om hulp van Turkije bij het terugdringen van de vluchtelingenstroom te koppelen aan de onderhandelingen met dat land over toetreding tot de Europese Unie. 

Deze zaken moeten volkomen los van elkaar worden behandeld, schrijven ruim vijftig Europarlementariërs aan de Europese Commissie.

Initiatiefnemers zijn onder anderen de Europarlementariërs Kati Piri (PvdA) en Marietje Schaake (D66). Ook andere politieke stromingen hebben de brief ondertekend. De briefschrijvers vinden dat ook het vooruitzicht van visaversoepeling voor Turken niet moet worden ingezet als ''ruilmiddel'' voor steun van Turkije.

Daarnaast zou de publicatie van een kritisch rapport over de onderhandelingen met Turkije niet moeten worden uitgesteld tot na de Turkse verkiezingen van 1 november.

Dit uitstel zou de indruk wekken dat ''de EU bereid is zijn toon te matigen als het gaat om interne ontwikkelingen in Turkije om zo in ruil medewerking te krijgen als het gaat om de aanpak van de vluchtelingencrisis''.