Nederland heeft zijn regelgeving op het gebied van spoorveiligheid niet op orde. Een Europese richtlijn die voorschrijft hoe de Nederlandse Autoriteit voor Spoorveiligheid besluiten moet nemen is nog altijd niet in wetgeving omgezet. 

Brussel tikt Nederland daarover donderdag op de vingers.

De voorgeschreven criteria op grond waarvan een onderzoek moet worden ingesteld naar een incident op het spoor heeft Nederland ook nog niet doorgevoerd.

Ten slotte voldoen de Autoriteit voor Spoorveiligheid en de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog niet aan alle verplichtingen op het gebied van rapportages.

De richtlijn had al in april 2006 in wetgeving moeten zijn omgezet. De Europese Commissie geeft Nederland twee maanden om de regels goed toe te passen. Anders bestaat de kans dat de zaak aan het EU-hof van Justitie wordt voorgelegd, met mogelijke boetes als gevolg.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat weten dat aan de regelgeving ''hard wordt gewerkt". De Europese Commissie wordt hierover binnenkort bijgepraat, zegt een woordvoerster. Ze kan niet zeggen op welke termijn de regelgeving op orde zal zijn.