De internationale gemeenschap heeft woensdag op een conferentie in Brussel over Somalische vluchtelingen 94 miljoen euro aan steun toegezegd. 

De kosten van een breed tweejarig actieplan voor Somalië dat werd besproken bedragen overigens ruim 445 miljoen euro.

De Europese Unie tekende voor 60 miljoen euro aan ondersteuning voor Somalische vluchtelingen in Kenia en Somalië zelf. Hiervan is 50 miljoen bedoeld voor de herintegratie van vluchtelingen en ontheemden in Somalië.

Het geld wordt vooral besteed aan basisvoorzieningen, wat ervoor moet zorgen dat Somaliërs vrijwillig terugkeren vanuit Europa, Kenia, Jemen. Ook is toegezegd trainingen en baanperspectieven te creëren voor 10.000 Somaliërs die naar hun land teruggaan.

Afrika-fonds

10 miljoen gaat naar de opvang van Somaliërs in het noorden van Kenia. Tijdens de conferentie werden plannen ontvouwd om Somalië te stabiliseren en de oorzaken van migratie weg te nemen. Voor dat laatste riep de Europese Commissie onlangs een Afrika-fonds in het leven.

Grofweg een op de vijf van de ruim 10 miljoen Somaliërs is op de vlucht geslagen voor de burgeroorlog in het land. De EU is de grootste donor in Somalië en heeft daar sinds 2008 ruim 1,2 miljard uitgegeven.