Het merendeel van de commissarissen van de Koning wil meer wettelijke bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen als gemeenten hun taken verwaarlozen.

Dat melden negen van de twaalf commissarissen bij een rondgang van het televisieprogramma Brandpunt.

De wens van de commissarissen heeft volgens het onderzoek te maken met de toename van bestuurlijke problemen in gemeentes. Dit jaar alleen al stapten tien burgemeesters vroegtijdig op vanwege een conflict met de gemeenteraad.

In Bloemendaal vertrok vorige maand zelfs ad-interim burgemeester Aaltje Emmens, die speciaal was aangesteld om orde in de bestuurlijke chaos te scheppen. Dit is voor Johan Remkes, de commissaris van de Koning in Noord-Holland, aanleiding om voor meer wettelijke bevoegdheden te pleiten. 

Regeringscommissaris

Remkes wil dat de commissaris van de Koning in zijn provincie een regeringscommissaris kan aanstellen of een gemeente kan dwingen mee te werken aan een herindeling. Bovendien moet de commissaris vervroegde gemeenteraadsverkiezingen kunnen uitschrijven. 

De meeste andere commissarissen steunen de oproep van Remkes. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) staat open voor de wens van de commissarissen. "Ik bespreek die graag met de CdK’s in het volgende overleg'', zegt hij.