Ontwikkelingsorganisaties vrezen dat projecten geschrapt moeten worden, omdat ontwikkelingsgeld moet worden uitgegeven aan de opvang van asielzoekers.

Dat blijkt uit een rondgang van BNR bij organisaties als Oxfam Novib, Cordaid en Warchild.

Binnenkort komt het kabinet met de zogeheten Najaarsnota, waarbij aanpassingen gedaan kunnen worden aan de begroting.

Nu de kosten voor de opvang van vluchtelingen veel hoger dreigen te worden door de toegenomen instroom roepen de organisaties dan ook op om meer budget vrij te maken.

"Ontwikkelingssamenwerking is deel van het bredere buitenlandbeleid van Nederland, dat gaat over vrede en veiligheid en sociale en economische ontwikkeling in de wereld. Daar kun je niet zomaar even stukjes uitknippen", aldus Simone Filippini van Cordaid.

ChristenUnie

De zorgen van de ontwikkelingsorganisaties vinden weerklank in de Tweede Kamer. "Onlangs is een motie van ons aangenomen die zegt dat de opvang van vluchtelingen niet ten koste mag gaan van de lopende programma's voor ontwikkelingssamenwerking. Dit gaat daar tegenin", aldus ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind tegen NU.nl.

In de motie werd bovendien opgeroepen om extra geld voor de opvang van asielzoekers.

Voordewind wijst er bovendien op dat er door het kabinet al 750 miljoen is bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking en dat het eerste kabinet-Rutte ook al een miljard had bezuinigd.

"Er blijft straks alleen nog geld over voor de opvang van vluchtelingen, waardoor er niet meer aan de grondoorzaken van armoede gewerkt kan worden. De vluchtelingenstroom zal daardoor alleen maar toenemen", aldus het ChristenUnie-Kamerlid.

PvdA

Volgens PvdA zijn de zorgen niet terecht. PvdA-Kamerlid Roelof van Laar: "Om de opvang van vluchtelingen te betalen, wordt niet bezuinigd op lopende ontwikkelingsprogramma's, noch op de verlenging daarvan. Dat houden we zo. We hebben ook samen met de Christenunie en anderen een motie ingediend om dit vast te leggen."

Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) laat via haar woordvoerder weten dat het ministerie momenteel bezig is "de balans op te maken cq zaken op een rij te zetten". "In de najaarsnota zal een compleet beeld worden gegeven", aldus de woordvoerder van de minister.

De bewering dat ambassades nu al geen uitgaven meer doen, is volgens het ministerie onjuist.

De asielprocedure van vluchtelingen in Nederland
De asielprocedure van vluchtelingen in Nederland

Animatie: In60seconds.nl