PVV-leider Geert Wilders kreeg woensdag in het Kamerdebat over de asielproblematiek flinke kritiek over zich heen. Zo zou hij niet eerlijk zijn in zijn boodschap dat hij geen asielzoekers wil toelaten tot Nederland en azielzoekerscentra wil sluiten.

Volgens CDA-leider Sybrand Buma stemde Wilders' partij wel in met het voorstel om grote noodopvanglocaties voor vluchtelingen mogelijk te maken. "Waarom bent u akkoord gegaan met het mogelijk maken van grootschalige asielopvang?", vroeg Buma de PVV-voorman.

Het verwonderde de CDA'er dat Wilders de Tweede Kamer bestempelt als 'nepparlement', terwijl hij zelf zijn werk als parlementariër niet serieus neemt.

Buma constateerde dat Wilders als volksvertegenwoordiger de taak heeft de zorgen van de burgers serieus te nemen door met oplossingen te komen. Door dat niet te doen, is Wilders mede verantwoordelijk voor de komst van asielzoekerscentra in verschillende gemeenten en noodopvanglocaties zoals in het Drentse dorp Oranje, aldus de CDA'er.

Gedoogregering

D66-leider Alexander Pechtold herinnerde Wilders eraan dat toen de PVV in 2011 meeregeerde, de partij ruim 16.000 asielzoekers toeliet. "Toen u aan de knoppen draaide, heeft u er niets tegen gedaan", aldus Pechtold. "U belooft, maar levert nooit", zei de D66'er.

Na in eerste instantie de kritiek te negeren, ging Wilders toch in op de kritiek dat zijn partij instemde met de Crisis- en herstelwet die de grootschalige opvang mogelijk maakt.

Wilders bestreed dat de PVV heeft ingestemd met de maatregel, omdat zijn fractie bezwaar aantekende op het punt van de noodopvanglocaties. Buma stelde dat het ging om een schriftelijke behandeling van de wet, waarbij de PVV geen bezwaren heeft laten horen en er uiteindelijk mee instemde. Alleen de SP stelde schriftelijke vragen. "U weet niet eens over welke wet het gaat", zei Buma.

Wilders herhaalde dat de PVV geen enkele asielzoeker wil toelaten, de grenzen wil sluiten en stelde dat het CDA en D66 "losgeweekt zijn van de realiteit van de straat". Volgens Wilders zetten de andere fracties de deuren open voor vluchtelingen en nemen de partijen de zorgen van de Nederlanders niet serieus. Hij verwees naar de peilingen waarin de PVV als grootste partij uit de bus komt.

Zorgen

PvdA-leider Diederik Samsom zei dat alle fracties in de Kamer de zorgen bij de inwoners van gemeenten waar een azc dreigt te komen begrijpen. Daar worden oplossingen voor gevonden, vindt hij.

Tegelijk ziet Samsom dat ook de mensen die tegen de komst van de azc's zijn niet zozeer tegen de opvang van vluchtelingen zijn, maar bezwaar hebben over de manier waarop dat gebeurt: zonder inspraak over de locatie.

Volgens Wilders wil iets minder dan de helft van de Nederlanders dat de grenzen dicht gaan voor vluchtelingen. Hij diende opnieuw een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. De motie werd alleen door de PVV en VNL gesteund.