De oppositie hekelt de uitleg die PvdA en VVD geven aan het akkoord over versobering van de opvang van asielzoekers. 

"Ik heb er problemen mee dat het akkoord op twee manieren wordt uitgelegd", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver woensdag tegen PvdA-leider Diederik Samsom tijdens het debat over de asielproblematiek.

Ook SP, CDA en D66 eisten duidelijkheid. "Waarom die nadruk op "sober". Zeg gewoon dat je de vluchtelingen fatsoenlijk opvangt", aldus Pechtold.

Akkoord coalitie

Maandag kwamen VVD en PvdA tot een akkoord over de versobering van de vluchtelingenopvang. 

Volgens de VVD zal de bijstand die asielzoekers met een verblijfsstatus verlaagd worden. De liberalen wekten de indruk dat de asielzoekers met "een paar tientjes" per maand zouden moeten rondkomen.

Samsom stelde woensdag dat het bijstandsniveau onveranderd blijft. De uitkering zal echter voortaan zo veel als mogelijk in natura worden uitbetaald. Zo zullen de ziektekostenverzekering en huur van de bijstand worden afgetrokken.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra stelde dat de versobering nodig is, omdat de instroom toeneemt en het draagvlak onder de bevolking afneemt. Bovendien zullen de opvang een afschrikwekkende werking zal hebben op doorreizende vluchtelingen, denkt de VVD'er. Samsom denkt weer niet dat de versobering een afschrikwekkende werking heeft.

Dat de VVD en PvdA van mening verschillen over de aanpak van het probleem is volgens de coalitiepartijen niet verwonderlijk. Belangrijker is dat er een plan ligt dat verder zal worden uitgewerkt. 

Volgens premier Mark Rutte had niemand deze toestroom van vluchtelingen kunnen voorzien. Hoeveel asielzoekers zich volgend jaar nog zullen melden, is volgens de premier niet te zeggen. 

Problemen

Emile Roemer (SP) waarschuwde ervoor dat de plannen een groep tweederangsburgers creëert. "We hebben het hier over mensen met een verblijfsvergunning die zo snel mogelijk moeten integreren", aldus Roemer. Deze maatregelen verhinderen het integratieproces, stelde de SP-leider.

Samsom bezweert dat er op deze manier geen tweedeling ontstaat tussen Nederlanders en asielzoekers door hen alternatieve huisvesting te bieden en hen te korten op de bijstand. Hij riep de Kamer op samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Het eerste probleem dat moet worden aangepakt is de huisvesting. Op dit moment zijn er nog teveel asielzoekers met een verblijfsstatus die in azc's zitten. Die houden bedden bezet die bestemd zijn voor vluchtelingen die het land binnenkomen.

Hierdoor moeten er noodopvanglocaties gebouwd worden. Dat is "vernietigend voor het draagvlak", stelt Samsom. Daarom moeten er meer huurwoningen bijgebouwd worden om de doorstroming te bevorderen.

Ook premier Rutte beaamde dat. Aan hoeveel extra woningen er zullen worden bijgebouwd, kon hij nog geen cijfer plakken. 

Draagvlak

Volgens de oppositie had het kabinet de problemen kunnen zien aankomen. Dat het kabinet pas afgelopen vrijdag met de provincies en gemeenten om tafel is gaan zitten, is funest geweest voor het draagvlak onder de bevolking, stelde de CDA'er.

Het kabinet besloot toen dat de gemeenten 10.000 vluchtelingen uit de noodopvang zal onderbrengen in een woning. Het kabinet besloot vorige week ook dat asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogenoemde statushouders, worden gehuisvest in containerwoningen, kantoorpanden of rijksgebouwen.

Ook de voorrangsregeling voor statushouders bij de toekenning van een sociale huurwoning zal verdwijnen. Volgens Samsom kan dat, omdat er meer woningen beschikbaar zullen zijn waardoor de wachtlijsten aanzienlijk zullen krimpen.

Maar er moet ook gewerkt worden aan de integratie van de asielzoekers. D66 stelde voor de vluchtelingen direct bij binnenkomst de taal te leren. Klaver (GroenLinks) vroeg Samsom of hij er bij het kabinet op aan zal dringen op daar extra budget voor vrij te maken. Klaver wees erop dat er volgend jaar bezuinigd wordt op het integratiebudget.