Minister Kamp noemt vluchtelingenstroom 'niet goed voor economie'

De stroom vluchtelingen die naar ons land komt, is niet goed voor de economie. 

Dat zei minister Henk Kamp van Economische Zaken zondag in Buitenhof.

''Ik denk dat er heel veel moet gebeuren om ze erbij te betrekken en ze te laten integreren. Ik zie het nou niet als iets dat goed is voor de economie", zei de VVD-bewindsman.

Hij noemde verder het voorstel van de VVD om de opvang van asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning flink te versoberen ''constructief". Volgens het voorstel moeten ze minder geld krijgen, moet de huisvesting soberder en moet de medische zorg ook versoberd worden.

PvdA-minister Ronald Plasterk was er een dag eerder in het radioprogramma Kamerbreed minder enthousiast over. Ook Attje Kuiken, de PvdA-woordvoerder belast met asielzaken in de Tweede Kamer, wijst ''een strategie van ontmoediging via ongelijke behandeling" af.

Oplossing

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra sprak in WNL op Zondag de verwachting uit dat VVD en PvdA wel een oplossing zullen vinden voor de vluchtelingenkwestie. ''Wij hebben een insteek, zij hebben een insteek. En ik denk dat wij ook nu weer tot elkaar zullen komen."

Als alle aanvragen worden meegeteld, dus ook van nareizende familieleden en vervolgaanvragen, dan komt het aantal asielverzoeken in ons land tot en met augustus op ruim 26.000. Het gaat vooral om Syriërs en mensen uit Eritrea.

Lees meer over:
Tip de redactie