De toestroom van vluchtelingen vormt een acute bedreiging voor de Nederlandse welvaartsstaat en sociale voorzieningen. 

Daarvoor waarschuwt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra in een interview met het AD van zaterdag.

Het mes moet in de opvang, versobering moet voorkomen dat meer mensen doorreizen naar ons land, bepleit de politicus.

"Er is een run op Nederland, die moeten we stoppen. Want de zorgkosten lopen op, de woningmarkt loopt vast. Dat kunnen we niet accepteren. We moeten naar een minimumniveau voor deze vluchtelingen. Het is mijn dure plicht als politicus om ons eigen welvaartsniveau, waar hard voor gewerkt is, te beschermen."

Aanpak

Zijlstra wil naar Deens voorbeeld vluchtelingen in de eigen regio al ontmoedigen. "Kijk naar Denemarken, daar slaagt een vergelijkbare aanpak ook. Je ziet zelfs dat de overheid daar in Libanon advertenties laat plaatsen met de boodschap dat afreizen geen zin heeft. En het werkt."

De opvang van asielzoekers moet soberder, zegt de VVD-voorman. "Zij kunnen best toe met leefgeld van een paar tientjes in containerachtige woningen. Niet langer met uitgebreide huishoudelijke hulp en meerdere toelages. Nu loopt het per gezin soms op tot 2000 euro. Het is onhoudbaar voor ons land om dat te bieden."

Medische zorg moet ook sober zijn. "Als mensen aandoeningen hebben of er is spoedeisende hulp nodig, dan helpen we hen gewoon. Maar plastische chirurgie, ooglidcorrecties, borstverkleiningen of -vergrotingen, een complete tandrenovatie. Dat soort zaken: echt niet." Veel gebeurt dat niet, "maar het gebeurt", aldus Zijlstra.

Plan

De voorstellen staan in het plan 'Grenzen aan de opvang'. Daarin staat ook dat een tijdelijke verblijfsvergunning niet meer moet worden afgegeven voor vijf jaar, maar elk jaar moet worden verlengd. Als bij verlenging blijkt dat opvang in eigen regio mogelijk is, dan moet het verzoek worden afgewezen. Ook wil de VVD kijken of het nareizen door gezinsleden kan worden beperkt.

Verder moet het moeilijker worden om Nederlander te worden, aldus het VVD-plan. Naturalisatie moet niet meer mogelijk zijn als iemand in de laatste tien jaar een gevangenisstraf, taakstraf of hoge boete heeft gekregen.

Onverantwoordelijk

De PvdA zegt in een reactie dat "vluchtelingen netjes opgevangen moet worden zoals we dat in Nederland altijd hebben gedaan". De partij kan wel leven met versobering van sommige voorzieningen in tijden van grote instroom zoals het kabinet vrijdag heeft voorgesteld.

"We staan open voor andere suggesties en zullen die serieus bekijken, maar een strategie van ontmoediging via ongelijke behandeling wijzen we af. Mensen vluchten uit nood, niet voor een ooglidcorrectie", zegt Attje Kuiken.

"Voor ons is het meest dringend dat we erin slagen de vluchtelingen goed en veilig op te vangen en dat we dat op zo'n manier doen dat wij het als samenleving ook kunnen dragen", aldus Kuiken.

Groenlinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman vindt het ongelooflijk wat Zijlstra zegt. "Dit is polariserend en draagt geenszins bij aan een oplossing van het probleem. Het wordt tijd er een realistisch verhaal komt over vluchtelingen: ze blijven komen en zullen blijven", zegt Voortman.

"Beter kunnen we kijken naar hoe we onze nieuwe landgenoten zo goed mogelijk kunnen opvangen en laten integreren in onze samenleving. Door ze vanaf dag een Nederlandse taallessen aan te bieden en ze te laten werken."

Gevolgen

D66'er Sjoerd Sjoerdsma vindt de uitspraken van Zijlstra "polariserende korte termijn politiek met grote lange termijn gevolgen." De VVD schildert mensen op de vlucht voor oorlog af als asielzoekers op zoek naar oogcorrecties en borstvergrotingen, aldus de D66'er. "Dit is een onverantwoordelijke manier van politiek bedrijven en draagt op geen enkele manier bij aan het in goede banen leiden van de uitdaging waar Nederland nu voor staat."

Volgens D66 is de oorlog in Syrië nog lang niet voorbij en zal een grote groep asielzoekers hier nog lang blijven. "Dat is de realiteit. Nederland moet juist direct aan de slag met de integratie van deze mensen zodat ze zo snel mogelijk de taal leren, aan het werk gaan en bijdragen aan de Nederlandse samenleving."