Gemeenten gaan de komende zes maanden proberen om woningen aan te bieden aan 10.000 asielzoekers die al een verblijfsstatus hebben maar nog in asielzoekerscentra zitten. 

Dat zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff vrijdag na het overleg tussen kabinet en vertegenwoordigers van provincies en gemeenten over de grote problemen met de opvang van vluchtelingen.

Het plan moet ervoor zorgen dat er ruimte komt in de azc's voor nieuwe vluchtelingen die het land binnenkomen.

Daarvoor is het nodig dat de asielzoekers met een verblijfsstatus die nu nog in een azc zitten doorstromen naar een woning. Het probleem is echter dat er niet voldoende woningen beschikbaar zijn. Het kabinet zal daarom proberen de "woningmarkt vlot te trekken", zei Dijkhoff na het overleg.

Bekijk hier de uitleg van Dijkhoff:

'10.000 asielzoekers naar vaste woningen'
'10.000 asielzoekers naar vaste woningen'

Probleem niet opgelost

Samen met minister Blok (Wonen) zal er bekeken worden of er extra 'semi-permanente woningen' kunnen worden bijgebouwd om de druk op de woningmarkt tegen te gaan. Dijkhoff kijkt naar "creatieve oplossingen", zoals het woonklaar maken van leegstaande kantoorpanden of gebouwen van de Rijksoverheid, zoals gevangenissen en andere rijksgebouwen.

Ook worden er in overleg met de provincies grotere noodopvanglocaties gebouwd, zoals in Heumensoord bij Nijmegen.

Volgens Dijkhoff is de prop daarmee nog niet uit het systeem. 10.000 extra woningen zullen waarschijnlijk het probleem rond de huisvesting niet oplossen, omdat de vluchtelingenstroom zal blijven aanhouden. "Het probleem is zeker nog niet opgelost. We zijn nog niet klaar", aldus de staatssecretaris.

Oranje

Het kabinet is hard op zoek naar extra bedden voor de noodopvang van vluchtelingen en naar extra huizen of kamers voor de 13.000 vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, maar nu nog plekken bezetten in asielzoekerscentra. Die groep belemmert de doorstroming, wat tot grote problemen in de noodopvang leidt.

Dijkhoff moest dinsdag tegen eerdere afspraken in het Drentse dorp Oranje melden dat er nog eens zevenhonderd vluchtelingen bij zouden komen in de noodopvang. Hij sloot woensdag niet uit dat hij nog eens een gemeente zal moeten overvallen met zo'n boodschap. Ook vrijdag zei hij weer niks uit te kunnen sluiten ''want je kunt nooit iets uitsluiten."

Financiële compensatie

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, zei namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat hij niet verwacht dat gemeenten nog verrast zullen worden met een aankondiging dat op korte termijn er asielzoekers naar een stad of dorp komen. 

Volgens Van Zanen is het belangrijk dat het kabinet de besluiten in goed overleg neemt, zodat er draagvlak bij de gemeenten en bewoners is bij de opvang van asielzoekers. ''We gaan schouder aan schouder het probleem te lijf.'' 

Ook is het belangrijk dat de gemeenten een financiële tegemoetkoming krijgen. "Ik ga ervan uit dat bij de najaarsnota de gemeenten financieel gecompenseerd zullen worden", aldus Van Zanen.

Reguliere woonmarkt

Vluchtelingenwerk Nederland is positief over het nieuws dat gemeenten 10.000 woningen gaan zoeken voor vluchtelingen. Wel vindt de organisatie dat de vluchtelingen binnen de reguliere woonmarkt moeten worden gehuisvest. Er mag geen sprake zijn van ''versoberde'' onderkomens ''met als oneigenlijk doel de komst van asielzoekers tegen te gaan''.

Vluchtelingenwerk is blij ''dat er nu beweging ontstaat in het huisvesten van vluchtelingen''. Ook heeft de organisatie begrip voor ''onconventionele'' maatregelen voor de opvang van asielzoekers, zolang deze tijdelijk zijn.