Om het groeiend aantal zelfstandigen te kunnen inperken, moet loondienst goedkoper worden via een heffingskorting voor werknemers.

Daarvoor pleit de PvdA woensdag in De Volkskrant.

Volgens de Kamerleden Mei Li Vos en Ed Groot blijkt uit onderzoek dat het aantal zzp'ers afgelopen jaren is toegenomen tot meer dan een miljoen. Hierdoor loopt het Rijk sociale premies en dus inkomsten mis, waardoor er minder geld is voor de zorg, onderwijs en sociale zekerheid.

Bovendien hebben zzp'ers nu te maken met dalende tarieven, stellen de PvdA'ers, waardoor zelfstandigen moeilijk kunnen rondkomen. 

Volgens hen is een zzp'er bij gelijk netto loon zo'n 40 procent goedkoper door het wegvallen van de sociale premies en is het daarom niet vreemd dat werkgevers steeds meer gebruik maken van dergelijke constructies.

Verschil

De PvdA'ers stellen daarom voor om de heffingskorting voor werknemers in loondienst geleidelijk te verhogen en daarmee dit verschil te verkleinen.

"De keuze voor zelfstandigheid wordt reëler en minder fiscaal gedreven door de opdrachtgevers; de perverse race naar de bodem wordt tegengegaan. Minder mensen worden min of meer gedwongen zich aan te bieden als zzp'er", aldus Vos en Groot.

De Kamerleden geven echter geen dekking aan voor de hogere heffingskorting, en dat is dan ook meteen de kritiek van coalitiepartner VVD.

"Het is erg mooi dat de PvdA denkt over lastenverlichting voor werknemers. Als de PvdA met dit soort voorstellen komt, zullen we daar altijd goed naar kijken en ze niet zomaar afschieten. Maar we moeten ook goed naar de dekking kijken", stelt VVD-Kamerlid Anne Mulder tegen de krant.