Coalitiepartij PvdA keert zich tegen het verplicht laten meetellen van een rekentoets voor het eindexamen op mbo en havo. Daarmee is een Kamermeerderheid tegen het kabinetsvoorstel om de toets dit jaar al mee te laten tellen.

Uit dinsdag gepubliceerde cijfers blijkt dat afgelopen jaar veel scholieren niet zouden slagen als de rekentoets toen al meetelde. Alleen in het vwo zijn de scores hoog. Daar kan de rekentoets wel doorgaan.

"De PvdA vindt dat iedere jongere een eerlijke kans verdient om de beste start te maken in het leven. Als de rekentoets gaat meetellen op havo en vmbo krijgen te veel jongeren die kans niet, omdat ze dan geen diploma meer kunnen halen", aldus PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing.

"Zolang het rekenonderwijs nog niet op orde is zeggen wij daarom, samen met veel jongeren en leraren, nee tegen het meetellen van de rekentoets op mbo, havo en vmbo."

Doorgaan

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) schreven dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer juist door te willen gaan met de rekentoets.

Dit tot woede van een groote deel van de oppositie. D66-Kamerlid Paul van Meenen noemt het "onaanvaardbaar" dat het kabinet de toets doorzet. SP-Kamerlid Jasper van Dijk voorspelt dat de chaos blijft voortduren in het middelbaar onderwijs.

"Er wordt een bloedbad aangericht, duizenden leerlingen zullen zakken voor hun examen. Leerlingen worden het slachtoffer van een prestigekwestie. Want het is algemeen bekend dat invoering van deze rekentoets uiterst onverantwoord is. Dekker zou zijn fout moeten toegeven. Nu worden leerlingen het slachtoffer van zijn halsstarrigheid", stelt hij.

Niet op mbo

Alleen in het mbo is het meetellen van de toets niet verantwoord, schreven de bewindspersonen. Zo haalt op mbo-2 en mbo-4 slechts één op de drie een 6. Alleen op mbo-3 haalt een krappe meerderheid een voldoende. Het uitstel geldt vooral voor mbo-4. Voor mbo-2 en mbo-3 was het al de bedoeling dat de toets pas in schooljaar 2016-2017 zou meetellen.

Volgens het kabinet is er afgelopen jaren nauwelijks verbetering te zien in de rekenprestaties van de mbo-studenten, met uitzondering van mbo-4. De mbo-scholieren kampen met hardnekkige rekenachterstanden en ook blijkt het moeilijk om goede rekendocenten te vinden. Uit enquêtes zou zelfs blijken dat een op de drie scholieren afgelopen jaar helemaal geen rekenonderwijs heeft gehad.

"Dat betekent dat we, ondanks alle al eerder genomen acties zoals de introductie van een vangnet, op dit moment niet het vertrouwen hebben dat het verantwoord is om met ingang van dit studiejaar in het mbo het resultaat op de rekentoets te laten meetellen voor het behalen van het diploma", aldus de bewindslieden.

Raadsels

Al tijden is er felle kritiek op de rekentoets. Zo waren er twijfels over het type vragen. Geen platte rekensommen, maar een soort raadseltjes. Bovendien wordt de kwaliteit van de rekenvaardigheid niet beter door de tests, maar door het onderwijsniveau.

Als gevolg van de kritiek werd de toets wel al iets aangepast. Ook krijgen de scholieren drie herkansingen en wordt een 4,5 al als voldoende gezien.

Uit de dinsdag gepubliceerde cijfers blijkt dat op het vwo de toets door bijna alle leerlingen wordt gehaald, bij de havo ligt de percentage op 89 procent, bij het vmbo tussen de 77 en 88 procent.

MBO Raad

De MBO Raad is bezorgd over de doorstroming van mbo'ers naar het hbo, nu zij moeten gaan voldoen aan bepaalde rekeneisen. "Deze doorstroom komt nu extra onder druk te staan'', stelt de brancheorganisatie van mbo-onderwijsinstellingen.

"In de brief van de bewindspersonen staat dat studenten die naar een rekenzware opleiding in het hbo willen wel minimaal een 5 moeten halen. Voor deze groep studenten worden dus nu nadere eisen gesteld'', aldus Jan van Zijl, voorzitter van MBO Raad.

De raad gaat de komende weken in gesprek met de Vereniging Hogescholen om afspraken te maken voor deze groep mbo-studenten.

Belangengroepen

Belangengroepen roepen op de rekentoets nog niet mee te laten tellen voor de eindexamens op middelbare scholen. De VO-raad, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Ouders en Onderwijs en de vakbonden AOb, FvOv en CNV hebben dinsdag samen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens de zes organisaties zouden afgelopen jaar 3200 vmbo'ers, havisten en vwo'ers zijn gezakt als de rekentoets al had meegeteld voor het examen. Van hen zitten 2300 op het vmbo. "Elke leerling die zijn diploma niet krijgt, omdat hij de rekentoets niet goed heeft gedaan is er één te veel", schrijven ze. De bonden willen dat de leerlingen de toets wel maken, maar dat de uitkomst niet bepaalt of ze slagen of zakken.