Werkgevers, werknemers en het kabinet kunnen het 2,5 jaar na het sluiten van het sociaal akkoord nog steeds niet eens worden over de invulling van de nieuwe WW.

Dat schrijft De Telegraaf dinsdag.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat de WW wettelijk terug gaat van drie naar twee jaar. Wel is het mogelijk dat er afspraken worden gemaakt over een aanvulling tot drie jaar via de cao. Daarnaast wordt ook de opbouw van de WW geleidelijk beperkt.

Afgelopen donderdag was er volgens de krant een topberaad met premier Mark Rutte, vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher, FNV-voorman Ton Heerts en de voorzitter van de belangenclub voor het midden- en kleinbedrijf MKB Michaël van Straalen.

Ondanks dit overleg op het hoogste niveau zou er nog altijd geen akkoord zijn over de exacte invulling van de voorwaarden. Het probleem zou liggen bij de verschuiving van de WW-premie. Het is de bedoeling dat werknemers weer gaan meebetalen aan de WW.

Complex

De uitwerking hiervan zou complex zijn, mede omdat is afgesproken dat het meebetalen van de WW door de werknemers voor hen geen koopkrachtgevolgen mag hebben. 

Voorheen betaalden werkgevers en werknemers de WW samen, maar sinds 2008 ligt deze last volledig op het bordje van de werkgever. Dit zou gaan om een bedrag van 7,5 miljard per jaar.

Vanaf januari 2016 moeten werknemers ook weer gaan meebetalen, is het plan. In 2020 moet de verdeling gelijk zijn. Maar zolang er geen akkoord is over het meebetalen van de werknemers aan de WW hebben werkgevers geen zin om het derde jaar WW via de cao's te repareren.

Vorige maand bleek ook in de coalitie verdeeldheid te bestaan over de kwestie. De VVD zou er mordicus op tegen zijn dat een overheidsinstantie uitvoerder wordt van de WW in het derde jaar, omdat het juist de bedoeling van de nieuwe wet is dat slechts maximaal twee jaar WW wordt uitgekeerd.

Voor het derde jaar moeten de werkgevers en werknemers zelf maar wat verzinnen, vinden de liberalen.

Niet acceptabel

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wil dinsdag opheldering van Asscher. Hij vindt het net als de VVD "niet acceptabel" als er vanuit overheidswege alsnog wordt meegewerkt aan verlenging van de WW-duur van 2 naar 3 jaar.

"Deze FNV-wens kost al snel twintigduizend banen", aldus Van Weyenberg.

Geen rol voor UWV

Uitkeringsinstantie UWV krijgt geen rol bij de uitvoering van het derde jaar WW, mochten de sociale partners ervoor kiezen om zo’n derde jaar werkloosheidsuitkering mogelijk te maken. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) maakte dat dinsdag duidelijk in het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Wel denkt hij dat het UWV informatie kan verschaffen die nodig is voor de uitbetaling van de uitkering. Maar het UWV heeft al meer dan genoeg taken om ook de uitvoering van dat derde jaar WW op zich te nemen, aldus Asscher. Het is beter dat aan private partijen over te laten.

In het sociaal akkoord in 2013 werd afgesproken dat de publieke WW wordt teruggebracht van drie naar twee jaar. Over een eventueel derde jaar kunnen werkgeversorganisaties en vakbonden samen afspraken maken. Het kabinet is bereid die dan algemeen verbindend te verklaren voor de hele sector.