Een groot aantal partijen vraagt in een open brief aan Den Haag meer aandacht voor ‘media valley’, de regio tussen Amsterdam, Hilversum en Utrecht. 

Zo willen ze bijvoorbeeld meer publiek-private samenwerking in de mediasector, een gelijk speelveld voor toetreders uit het buitenland en een blijvend laag btw-tarief voor de creatieve industrie.

Aanjager is de gemeente Hilversum. "Het debat lijkt er vaak om te gaan of een programma wel leuk genoeg is of niet, en of het op de publieke zender thuishoort of niet", zegt wethouder mediazaken Wimar Jaeger. "De politiek zou wat meer van het belang van de regio doordrongen kunnen zijn. Bedrijven moeten uiteraard zichzelf ontwikkelen, maar Den Haag gaat over de regulering."

Economisch knooppunt

De afzenders zijn een verbond van facilitaire bedrijven, producenten, commerciële en publieke omroeporganisaties. Ze krijgen steun van de lokale overheden, zoals Amsterdam, Utrecht en Hilversum. 

Het verbond vindt die 'media valley' een belangrijk economisch knooppunt voor de mediaindustrie, vergelijkbaar met Eindhoven voor de design en technologie, en Rotterdam voor transport. De drie steden bieden werk aan duizenden mensen in de sector. "Nederland is wereldwijd de derde leverancier van content", zegt Jaeger.

Het verbond vindt die 'media valley' een belangrijk economisch knooppunt voor de media-industrie vergelijkbaar met Eindhoven voor de design en technologie, en Rotterdam voor transport. De drie steden bieden werk aan duizenden mensen in de sector. De regio is dus erg belangrijk voor het land, zo schrijven ze.