Huisartsen hebben belangrijke stappen gezet om de bureaucratie in de zorg terug te dringen en de verhoudingen met zorgverzekeraars te verbeteren. 

Daarover hebben artsen, die zijn verenigd in de actiegroep 'Het Roer Moet Om', een akkoord bereikt met het ministerie van VWS, verzekeraars, patiëntenorganisaties en toezichthouders.

Volgens de actiegroep bevatten de nieuwe afspraken veel effectieve maatregelen om "onzinnige bureaucratie" in de huisartsenpraktijk fors terug te dringen.

Zo verdwijnen "overbodige herhaalformulieren" en wordt er zo veel mogelijk gewerkt met alleen verwijsbriefjes, aldus huisarts Peter de Groof, een van de initiatiefnemers van de actiegroep. Ook het "verstikkende controlesysteem" om kwaliteit te meten is aanzienlijk vereenvoudigd.

Erkenning

Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is teveden over de gemaakte afspraken. "We zijn weer met elkaar in gesprek en er is een goede basis voor samenwerking", stelt ZN-voorzitter André Rouvoet in een reactie. "Er is meer erkenning gekomen voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden."

ZN kondigt aan dat zorgverzekeraars ook de administratieve lasten voor andere zorgverleners willen onderzoeken. "We hebben nu afspraken gemaakt met de huisartsen, hierna willen we snel ook met andere beroepsgroepen aan de slag. Te beginnen in de eerste lijn", aldus Rouvoet.

Onderhandelen

Eerder dit jaar riepen duizenden ontevreden huisartsen de politiek en verzekeraars op om het roer om te gooien. Ze eisten dat huisartsen gelijkwaardig moeten kunnen onderhandelen met grote zorgverzekeraars. Huisartsen en zorgverzekeraars lagen al jaren met elkaar overhoop wegens scheve machtsverhoudingen.

Vorige maand gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) huisartsen en andere zorgverleners al meer ruimte om samen te werken bij de onderhandelingen met verzekeraars. De kartelwaakhond zal niet onmiddellijk zwaar geschut inzetten als de samenwerking onverhoopt een overtreding van de mededingingsregels oplevert.

Huisartsen vinden dat zij niet onder onder de Mededingingswet horen te vallen. Ze voelen zich gedwongen contracten af te sluiten waar ze niet achter staan.