Als de bezuinigingen op het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doorgaan, zullen de doelstellingen van het kabinet voor de opsporing niet worden gehaald. 

Dat concluderen het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en het NFI in een interne notie.

Om de extra prioriteiten te halen zijn juist zestig voltijdbanen extra nodig, stellen de organisaties. Daarvoor is alleen al voor de loonkosten een structurele investering van 6 miljoen euro nodig. Dit staat in schril contrast met de geplande besparing van 13 procent op het budget, die tientallen banen kost.

Volgens het OM, de politie en het NFI moeten liefst veertien van de dertig expertisegebieden worden opgedoekt, om te kunnen investeren in de nieuwe prioriteiten van het kabinet. Dat zou ten koste gaan van bijvoorbeeld vingersporenonderzoek en onderzoek naar schotresten, wapens en munitie. Een andere mogelijkheid is dat er simpelweg minder opsporing wordt verricht.

Onder de nieuwe prioriteiten vallen onder meer kinderporno, cybercrime, cold cases en de bestrijding van jihadisme.

Discussie

De notitie stamt uit februari maar is nooit openbaar geweest. Het debat over de bezuinigingen op het NFI was in april. Tweede Kamerlid Michiel van Nispen van de SP vindt nu dat de discussie over de bezuinigingen opnieuw moet.

Het stuk is heel duidelijk: als er niet meer geld bijkomt bij het NFI, dan moet de minister de doelstellingen op het gebied van veiligheid en opsporing bijstellen", zegt Van Nispen. "De minister is tot nu toe niet eerlijk over de gevolgen van deze bezuinigingen op 'het Nederlandse CSI' voor de veiligheid. De kans dat boeven achter de tralies verdwijnen wordt gewoon minder door de bezuinigingen van deze minister."