Een koe hoort in de wei te lopen en niet de hele tijd binnen op stal te staan. Dat vinden SP, D66 en GroenLinks.

De partijen komen maandag met een initiatiefnota waarin ze voorstellen het recht op weidegang op te nemen in de wet.

Als het aan de drie oppositiepartijen ligt, mogen melkveebedrijven alleen uitbreiden als ze de weidegang kunnen garanderen. SP, GroenLinks en D66 komen met hun plan omdat ze het onwenselijk vinden dat steeds minder koeien buiten komen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) weigerde eerder een motie die werd gesteund door een Kamermeerderheid, uit te voeren.

Gevolgen

Zij wilde de weidegang van koeien niet wettelijk vastleggen, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor de bedrijven. Dijksma maakte wel afspraken met de sector die ertoe moeten leiden dat in 2020 80 procent van de koeien buiten komt.

PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers laat aan NU.nl weten dat ze de ambitie van de oppositiepartijen deelt, maar dat dat niet per se via een wet hoeft te worden afgedwongen.

"De staatssecretaris heeft gezegd de ambitie naar boven bij te stellen. Als dat lukt hoeft er geen wet te komen. Lukt dat niet, dan zou een wet wellicht kunnen helpen", aldus Dikkers, die benadukt dat de weidegang voor de koe belangrijk is.

De coalitiegenoot van de PvdA ziet dit totaal anders. "Het is onzinnig om de weidegang van koeien in de wet te regelen", aldus VVD-Kamerlid Helma Lodders. "Boeren zijn goed in staat om zelf te beslissen wat goed is voor hun bedrijf en hun koeien. Daar moet de overheid zich zo min mogelijk mee bemoeien."

Melkkoeien per gemeente