Leegstaande gebouwen van de rijksoverheid kunnen worden ingezet voor de huisvesting van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven.

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft dat vrijdag na de ministerraad bekendgemaakt. Het Rijksvastgoedbedrijf biedt de panden, die voor de verkoop bedoeld zijn, aan bij de gemeenten. 

"We willen het makkelijker maken om rijkskantoren te verbouwen om op die manier extra voorraad te kunnen toevoegen om daarmee de druk op de bestaande huurwoningen te verminderen", aldus Blok.

Het gaat onder meer om leegstaande kantoren, kazernes en gevangenissen. In totaal gaat het om 80.000 vierkante meter waarin duizenden vluchtelingen kunnen wonen.

Die kunnen ze na de nodige aanpassingen inzetten om vluchtelingen die in Nederland mogen blijven een tijdelijke woning te bieden. De panden kunnen ook worden ingezet voor noodopvang.

Rutte

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat het besluit er onder meer toe moet leiden dat er meer doorstroming komt van 12.000 tot 13.000 mensen die nu nog in een asielzoekerscentrum zitten, maar recht hebben op een woning.

Het kan wel voorkomen dat meerdere families zullen moeten samenwonen in een huis. "Soberheid is onvermijdelijk", aldus de premier.

Woningcorporaties

Hoelang het duurt voordat de vluchtelingen hun intrek nemen in de gebouwen hangt af van de wensen van de gemeenten. Bij gemeenten met lange wachtlijsten is het waarschijnlijker dat zij gebruik zullen maken van deze mogelijkheid.

De maatregelen moeten onder meer de druk op de bestaande voorraad aan sociale huurwoningen verlichten. Het kabinet wil voorkomen dat de huisvesting van vluchtelingen die hier mogen blijven leidt tot langere wachttijden voor andere woningzoekenden.

Het kabinet gaat ook mogelijk maken dat woningcorporaties met al hun ervaring de panden kunnen beheren en onderhouden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een uitzonderingsmogelijkheid in de Woningwet, die juist bedoeld is om corporaties weg te houden bij de exploitatie van panden die ze niet zelf in eigendom hebben.

Video: 'Vluchtelingen in leegstaande gebouwen Rijk'

'Vluchtelingen in leegstaande gebouwen Rijk'
'Vluchtelingen in leegstaande gebouwen Rijk'