Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) mag de Hertogin Hedwigepolder in Zeeland geen extra beschermde status geven.

Het gebied is al beschermd natuurgebied, maar de staatssecretaris wilde er nog extra juridische bescherming aan toevoegen. Dijksma heeft de dringende noodzaak daarvan niet aangetoond, aldus de Raad van State woensdag.

Vorig jaar februari wees Dijksma de polder, die onder water wordt gezet en daarmee wordt teruggegeven aan de natuur, voorlopig aan als speciale beschermingszone.

Met dit ''extra juridische hek" wilde de staatssecretaris voorkomen dat er maatregelen zouden worden genomen die de ontpoldering zouden kunnen belemmeren.

In beroep

De Belgische eigenaar en de pachters van het gebied gingen in beroep tegen de aanwijzing. De Raad van State bepaalde in juli in een tussenuitspraak dat Dijksma inzichtelijk moest maken waarom ze de Hedwigepolder een extra beschermde status wilde geven.

Daar heeft de staatssecretaris volgens de Raad van State niet aan voldaan. Haar besluit moet worden vernietigd. De ontpoldering kan overigens gewoon doorgaan.

Voeten in aarde

Het project heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Volgens een verdrag uit 2005 zou Nederland de Hedwigepolder onder water zetten als compensatie voor de uitdieping van de Westerschelde.

De Haagse politiek twijfelde en veranderde in de loop der jaren vaak van standpunt. Ook vanuit Zeeland kwam verzet. De Europese Commissie kwam er aan te pas om Nederland erop te wijzen dat het land z'n afspraken met België moest nakomen.

In 2012 besloot staatssecretaris Dijksma dat de polder - onderdeel van het Verdronken Land van Saeftinghe- in 2019 helemaal onder water moet staan. Als alles volgens plan verloop beginnen in mei volgend jaar de werkzaamheden om dat te bewerkstelligen.