Nederland en Marokko hebben een akkoord gesloten dat er toe gaat leiden dat Nederlandse uitkeringen voor Marokkaanse-Nederlanders in Marokko worden verlaagd. 

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) schrijft dat dinsdag aan de Tweede Kamer.

Daarnaast kan vanaf 2021 de kinderbijslag niet meer worden 'meegenomen' naar Marokko. In ruil daarvoor heeft Nederland verzachtende maatregelen en langere overgangstermijnen geboden.

Asscher heeft maandenlang onderhandeld met Marokko over de aanpassing in het zogeheten socialezekerheidsverdrag. Aangespoord door de Tweede Kamer dreigde Asscher zelfs het verdrag, dat stamt uit 1972, helemaal op te zeggen. Dat is met het akkoord met de Marokkaanse regering niet nodig. Marokko weigerde tot nog toe het verdrag aan te passen.

Prijspeil

Asscher en de Kamer wilden dat de hoogte van de uitkeringen in Marokko zou worden aangepast aan het prijspeil in het land. Dat betekent een verlaging van verschillende uitkeringen. De meeste wijzigingen gaan begin volgend jaar in.

Het gaat om uitkeringen op basis van de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en de kinderbijslag. De vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) wordt beëindigd.

De nieuwe afspraken betekenen niets voor de Marokkaanse Nederlanders die nu al recht hebben op een uitkering. Ze worden toegepast op mensen die vanaf begin volgend jaar recht hebben op een van de uitkeringen. Ze worden verlaagd met percentages tussen de 10 en de 40 procent.

Meerderheid

Asscher komt met de aanpassing van het verdrag tegemoet aan een motie van de VVD en de SGP, die gesteund werd door een meerderheid van de Tweede Kamer. Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) noemt het akkoord "goed nieuws".

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf zegt in een reactie: "Dit werd hoog tijd. Er is lang over gedaan. Het kan niet zo zijn dat je in Marokko een luxe leventje leidt van uitkeringen uit Nederland. Het prijspeil is daar veel lager, dus logisch dat we de uitkeringen verlagen. We zijn blij dat Marokko door de bocht is."