Minister Ard van der Steur (Justitie) betreurt dat hij "summier en met een beperkte focus" werd geïnformeerd over de foto van Volkert van der Graaf.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister is in een benarde positie beland nadat vorige week bekend werd dat de eerste foto’s van Volkert van der Graaf kort na zijn voorwaardelijke vrijlating in mei 2014 in scène waren gezet. 

Vorige week dinsdag hield Van der Steur de Kamer tijdens het vragenuur voor dat het Openbaar Ministerie (OM) een dag voor publicatie door de advocaat van Van der Graaf, Stijn Franken, op de hoogte was gesteld van de foto's. Daarna bleek dat het ministerie al veel langer betrokken was.

In de brief van Van der Steur stelt hij dat het OM na de uitzending van Brandpunt, waarin de fotodeal werd onthuld, door Franken is benaderd om "de juiste en volledige informatie publiek te maken", omdat hij anders de publiciteit zou zoeken.

Bekijk hier de verklaring van Van der Steur over de foto:

Van der Steur betreurt gebrekkige informatie rond foto Volkert
Van der Steur betreurt gebrekkige informatie rond foto Volkert

Summier

Dit signaal bereikte Van der Steur wel, maar door het OM werd geen actie ondernomen om de informatie aan te vullen.

"In de voorbereiding op het vragenuur ben ik summier en met een beperkte focus mondeling op de hoogte gesteld dat [...] over het eventueel maken van een foto gesproken was", aldus Van der Steur. "Ik realiseerde mij niet de aard en de omvang van deze gesprekken."

Hij stelt dat "verstandiger was geweest" om ofwel "mededeling te doen van het feit dat ik van gesprekken had vernomen en dat dit verder precies zou moeten worden uitgezocht", ofwel "de mondelinge vragen van uw Kamer alleen te beantwoorden met de mededeling dat de gang van zaken precies zou moeten worden uitgezocht en dat ik uw Kamer daarover nader zou informeren".

Franken

De lezing dat het ministerie niet eerder op de hoogte was, werd vorige week inderdaad in de Volkskrant ontkracht door Franken. 

Van der Steur schrijft in zijn brief dat niet te achterhalen is van wie het idee van de foto kwam, maar hij bevestigt de lezing dat OM, reclassering, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) intensief contact hadden met Franken over de foto.

Het OM had destijds al aangegeven dat het maken van de foto geen overtreding van het mediaverbod door Van der Graaf zou betekenen.

Inschattingsfouten

In zijn conclusies doet de minister de informatievoorziening richting de bewindspersonen af als "inschattingsfouten". Ook vindt hij dat "het beter was geweest" als het OM de informatie had aangevuld naar aanleiding van het dreigement van Franken.

In een persconferentie stelde hij dinsdagmiddag dat er geen personele consequenties voortvloeien uit de kwestie. Wel wil Van der Steur de informatievoorziening, coördinatie en afstemming binnen het justitieapparaat verbeteren.

De toenmalige bewindspersonen Ivo Opstelten en Fred Teeven zijn niet betrokken geweest bij de afspraken rond de foto. Wel zou Opstelten zijn geïnformeerd over de "optie" van de publicatie van een foto.

Reacties

"Het is goed om te zien dat de minister inzet op verbetering van de contacten en de informatie-uitwisseling tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, het OM en de NCTV," zo stelt VVD-Kamerlid Foort van Oosten. Van Oosten heeft wel nog een aantal vragen aan de minister. Deze zullen donderdag aan de orde komen wanneer de Kamer verder debatteert met Van der Steur.

Kamerlid Jeroen Recourt van de PvdA noemt de situatie die rond de bewindsman is ontstaan "zorgelijk". "Het is niet de eerste keer dat informatie niet naar de minister en de staatssecretaris komt. Fraai is het allemaal niet. Het is duidelijk dat er een probleem ligt en dat deze nieuwe minister dit op moet lossen". 

Recourt verwacht donderdag nog een pittig debat. "Ik wil overtuigd worden dat deze minister de klus gaat klaren. Het mag niet te gemakkelijk zijn van: nou, dat gaan we even regelen''. Ook het CDA, de PVV en GroenLinks verwachten dat het er donderdag nog stevig aan toe zal gaan.

Volgens D66-Kamerlid Magda Berndsen maakt de brief van Van der Steur duidelijk dat hij "te snel een oordeel klaar heeft". "Dat zagen we onlangs bij de patholoog-anatoom in het MH17-onderzoek en nu weer bij de zaak-Volkert van der G. Hij zou zich moeten baseren op feiten en dan pas met een oordeel en conclusie moeten komen".