Het kabinet zal naar aanleiding van het klimaatvonnis van de rechter niet direct maatregelen treffen om tot een reductie van de CO2-uitstoot te komen.

"Om verantwoorde keuzes te maken, ben je verplicht goed onderzoek te doen", zei minister Henk Kamp (Economische Zaken) donderdag in het debat over de rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak.

Het kabinet komt dit jaar nog met een "interdepartementaal beleidsonderzoek" om te kijken of het klimaatvonnis uitgevoerd kan worden.

In het najaar van 2016 zal het kabinet eventueel met een pakket maatregelen komen. Die maatregelen moeten efficiënt zijn, maatschappelijk draagvlak hebben en er moet gekeken worden welke gevolgen ze hebben voor de economie, zei Kamp.

Klimaatzaak

De Nederlandse staat verloor de klimaatzaak die werd aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. De rechter oordeelde dat de Nederlandse overheid de broeikasgasuitstoot in 2020 met zeker 25 procent moet hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. 

Met het huidige klimaatbeleid komt het kabinet niet verder dan 17 procent in 2020.

De uitspraak wordt als 'historisch' bestempeld. Voorstanders juichen het vonnis toe, omdat de rechter overheden kan houden aan internationale verdragen en de staat kan wijzen op de zorgplicht. Tegenstanders waarschuwen ervoor dat de rechterlijke macht op de stoel van de politiek gaat zitten, en dat is in strijd met de scheiding der machten.

Het kabinet gaat daarom in beroep om een hogere rechter te laten oordelen of de rechter zich met dit vonnis niet teveel met politiek bemoeit. 

Sprongcassatie

Oppositiepartijen in de Kamer riepen het kabinet op af te zien van het hoger beroep en te kiezen voor de zogenoemde 'sprongcassatie'. Daarmee gaat de zaak direct naar de hoogste rechter, de Hoge Raad, en kan er een oordeel worden geveld, waarna het vonnis snel kan worden uitgevoerd.

Met een hoger beroep, zeggen GroenLinks, D66 en ChristenUnie, rekt het kabinet alleen maar tijd.

Toch is dat beroep nodig, zei Kamp donderdag. Omdat het kabinet het op bepaalde inhoudelijke punten niet eens is met het vonnis, is het volgens de bewindsman nodig een nieuwe inhoudelijke toetsing te laten plaatsvinden.

Maar omdat hoger beroep geen opschortende werking heeft, gaat het kabinet wel door met de uitvoering van het vonnis. Directe maatregelen zal Kamp niet treffen. Het voorstel om de maximumsnelheid te verlagen, wat volgens GroenLinks snel kan worden ingevoerd, moet wat Kamp betreft worden meegenomen in het onderzoek.

Dat onderzoek zal naar verwachting in het voorjaar van 2016 worden afgerond. Volgens de oppositie schuift het kabinet daarmee de uitvoering van het vonnis voor zich uit.