De invloed van het salafisme in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. Dat stelt de AIVD. 

De inlichtingendienst heeft zorgen over de ''antidemocratische en onverdraagzame'' boodschap van sommige salafisten.

Dat staat in een woensdag gepubliceerd rapport over de fundamentalistische stroming binnen de islam. De AIVD en de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) hebben het samen geschreven.

Volgens de AIVD en de NCTV kan salafisme ''een voedingsbodem zijn voor radicalisering naar gewelddadig jihadisme''.  In het rapport wordt benadrukt dat zeker niet de hele salafistische stroming, en daarmee een grote groep moslims, als ,,probleem'' wordt gezien.

Rechtvaardigen

Wel zijn er ontwikkelingen die volgens de AIVD hernieuwde en meer aandacht voor sommige salafisten rechtvaardigen. Die ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de oorlog in Syrië, Nederlanders die naar het strijdgebied vertrekken en mensen die binnen Nederland de grenzen van het toelaatbare opzoeken.

"Hoewel het salafisme diverse schakeringen kent", schrijven de AIVD en de NCTV, "wijzen de voorbeelden van het actief overdragen van onverdraagzame, isolationistische, antidemocratische en polariserende opvattingen door salafistische predikers op een zorgelijke ontwikkeling, evenals de (hernieuwde) vaststelling dat aspecten van het salafisme voor sommige aanhangers kunnen bijdragen aan radicalisering naar gewelddadig jihadisme."