Het Nederlandse parlement kan in de toekomst mogelijk alleen nog met een tweederdemeerderheid instemmen met het overdragen van nationale bevoegdheden aan de Europese Unie. Een gewone meerderheid is dan niet meer genoeg.

Het moeilijker maken van het overdragen is een plan dat lang geleden werd voorgesteld door Mat Herben van de LPF, maar later werd 'geadopteerd' door Kees van der Staaij van de SGP. Dinsdag bleek er een meerderheid voor in de Tweede Kamer.

Bij de PvdA was één voorstemmer, Jacques Monasch. ''We moeten in de toekomst zorgvuldiger zijn met het overdragen van bevoegdheden aan Europa. Het is te veel een Europa van grootschaligheid, van vrije markt en van regels voor zaken die we op nationaal niveau wel kunnen regelen.''

Het proces is nog lang niet afgerond. Het gaat immers om een grondwetswijziging en die kan pas worden doorgevoerd als er opnieuw verkiezingen zijn geweest en beide Kamers dan met tweederdemeerderheid instemmen.

Het oorspronkelijke idee is al bijna tien jaar oud. Van der Staaij verdedigt het binnenkort in de Senaat.