De politie kan in ieder geval voorlopig de nekklem blijven toepassen. Dat is de uitkomst van een kort geding dat activist Frank van der Linde tegen de Staat had aangespannen.

Volgens de rechter kan niet worden geconcludeerd dat de toepassing van een nekklem altijd onrechtmatig is.

De politie mag gepast geweld gebruiken. Of dat geweld gerechtvaardigd en proportioneel was, moet in individuele gevallen beoordeeld worden.

Momenteel loopt er een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het gebruik van de nekklem. Het is aan de minister om op basis van de bevindingen van dit rapport al dan niet actie te ondernemen, een rechter kan daar niet op vooruit lopen, oordeelt de rechtbank.

Niet getraind

Van der Linde, die zelf ervaringen heeft met de nekklem, had een verbod geëist op het gebruik van de techniek, die wel wordt toegepast maar niet aangeleerd of getraind.

De landsadvocaat betoogde dat de nekklem alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt toegepast en dat hij bewust niet wordt aangeleerd, zodat de techniek alleen als laatste redmiddel wordt toegepast.

Teleurgesteld

Van der Linde reageert teleurgesteld op de uitkomst van het kort geding. ''Je krijgt het gevoel dat er nog meer doden moeten vallen voordat er bezinning komt over waar we eigenlijk mee bezig zijn.''

Begin van de zomer overleed de Arubaan Mitch Henriquez. Dat kwam hoogstwaarschijnlijk door zuurstofgebrek nadat hij was gearresteerd bij een muziekfestival in het Haagse Zuiderpark. Bij zijn arrestatie werd de nekklem gebruikt.

Van der Linde begint een crowdfundingactie: hij moet de proceskosten betalen, oordeelde de rechter, en daar heeft hij geld voor nodig. Het gaat om 1400 euro.