Nederland gaat de mobiele controles in het grensgebied intensiveren om de vluchtelingenstroom beter in de gaten te kunnen houden.

Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) maandag gezegd voorafgaand aan het overleg in Brussel met zijn ambtsgenoten over de vluchtelingenproblematiek.

Nederland hoopt hiermee, in navolging van diverse andere Europese lidstaten, meer zicht te krijgen op de asielstromen. Eerder op de dag kondigde ook Oostenrijk aan het leger in te zetten om de grenzen te controleren.

Het besluit van Dijkhoff gaat niet zo ver als het besluit van Duitsland om op sommige plekken steekproefsgewijs grenscontroles in te voeren. Dit leidde al tot files bij de Duits-Oostenrijkse grens. Afgelopen dagen kwamen tienduizenden vluchtelingen aan in Duitsland.

VVD en PvdA

De regeringspartijen VVD en PvdA steunen de inzet van mobiele teams van de marechaussee aan de Nederlandse grenzen. 

VVD-Kamerlid Malik Azmani is blij dat Dijkhoff zo snel handelt. ''Europa slaagt er blijkbaar niet in zich aan de gezamenlijke afspraken te houden. Dan wordt het een soort Europa van ieder voor zich. Het is geen structurele oplossing, want de echte oplossing is opvang in de eigen regio en zo asielaanvragen in Europa niet meer mogelijk te maken. Laten we hopen dat de lidstaten elkaar daar vandaag vinden'', zegt Azmani.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt het goed dat de mobiele controles worden ingezet ''om mensensmokkelaars te onderscheppen. Al deze maatregelen hebben echter alleen zin als Europa de opvang van vluchtelingen gezamenlijk gaat organiseren.''

Ook het CDA steunt de invoering van strengere grenscontroles. ''Gezien de grote migratiestromen momenteel is het terecht dat de regering ingrijpt om effectiever toezicht te houden op de situatie. Het CDA heeft in het verleden ook altijd gepleit voor de mogelijkheden tot ruimere controles wanneer die nodig zijn'', aldus Kamerlid Peter Oskam.

Aanvragen

De afgelopen weken steeg ook het aantal asielzoekers dat uiteindelijk in Nederland aanbeland. In de zomermaanden lag dit aantal tussen de 1.000 en 1.500 per week. Afgelopen week werden er meer dan 3.000 asielaanvragen gedaan.

De VVD liet maandagochtend tegenover de NOS weten dat de grenzen helemaal dicht moeten als er maandag in Brussel geen akkoord ligt over een gezamenlijk actieplan.

Vorige week werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de vluchtelingenstroom. De coalitie staat open voor het opvangen van duizenden vluchtelingen, op voorwaarde dat er een permanente oplossing komt in de vorm van opvang in de regio van het conflictgebied.

Amsterdam

Vluchtelingenwerk Nederland maakt zich zorgen over de situatie op Amsterdam Centraal. Daar verschenen op maandag enkele tientallen asielzoekers. Zij worden begeleid naar het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. 

Vluchtelingenwerk Nederland vreest echter voor noodsituaties, aangezien de vluchtelingen vaak laat aankomen en dan moeten overnachten op het station.

"Voor individuen is dit een humanitaire noodsituatie en we willen voorkomen dat dit voor grotere groepen gaat gelden. Zeker nu het weer aan het omslaan is", stelt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland.

Hij stelt voor dat er de vluchtelingen opvang wordt geregeld of dat er ook in de nacht voor vervoer wordt gezorgd richting Ter Apel. Ook dringt hij er op aan dat de autoriteiten een beter beeld krijgen waar in het land de vluchtelingen aankomen, zodat zij ook beter naar de opvanglocatie kunnen worden begeleid.