Drie miljard euro voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Dat bedrag zou volgend jaar extra op genoemde terreinen worden geïnvesteerd als het aan de SP ligt. 

Dat staat in de zogeheten tegenbegroting van de partij, Alternatieven 2016, die de partij zondag presenteert. Het geld zou onder meer kunnen worden gevonden door belasting op grote vermogens en grote winsten.

"Wij kunnen niet in één klap repareren wat het kabinet in drie jaar heeft gesloopt. Maar we maken wel een begin, een ommezwaai in het denken", zegt SP-voorman Emile Roemer.

Met meer dan een half miljard zou de SP de bezuinigingen in de thuiszorg terug willen draaien. De partij investeert in de tegenbegroting ook extra in de jeugdzorg. De geestelijke gezondheidszorg zou er bij het beleid van de SP veel geld bijkrijgen. "De GGZ kan bij de plannen van de SP rekenen op 100 miljoen euro extra", zo staat in de tegenbegroting.

Onderwijs en cultuur

Ook is er in de tegenbegroting een half miljard meer voor onderwijs en cultuur dan het kabinet uittrekt. "De klassen in het basisonderwijs moeten kleiner, er moeten tweeduizend leerkrachten bij en er moet veel meer begeleiding mogelijk zijn. Gemeenten krijgen extra geld om te regelen dat kinderen niet in armoede opgroeien", aldus de partij.

Een investering van bijna een half miljard euro is er voor "mensen die al jaren fors hebben ingeleverd". Het sociaal minimum moet daarnaast omhoog en de SP wil een noodfonds van 140 miljoen voor sociale werkplaatsen.

De SP wil tenslotte milieuvervuilend gedrag te lijf gaan.