Europese landen willen weten of de uitgaven die zij doen om de migrantenproblematiek aan te pakken, telt bij de beoordeling van hun begroting aan de Europese normen. 

Met name de eurolanden willen weten of zij kunnen rekenen op de coulance van de Europese Commissie. Die zegde bij monde van Europees Commissaris Pierre Moscovici (Economische Zaken) vrijdag toe een analyse te gaan maken.

Brussel mag bij extreme onvoorziene omstandigheden landen bijvoorbeeld extra tijd geven om hun huishoudboekje op orde te brengen. Volgens de Europese normen mag bijvoorbeeld het begrotingstekort niet hoger zijn dan 3 procent van het bruto nationaal product. Eurolanden riskeren een boete als zij zich niet houden aan de Europese regels.

De Luxemburgse minister van Financiën Pierre Gramegna sprak over een ''buitengewone situatie''. ''Ontegenzeglijk'' zal de migrantencrisis een effect hebben op de nationale én Europese begroting, zei hij.

Luxemburg is nu de voorzitter van de Europese Unie en zit de vergaderingen van ministers voor.