Meer dan een derde van de kiezers (35,5 procent) is ontevreden tot zeer ontevreden over de democratie in Nederland. 

Dit blijkt uit een onderzoek van Necker van Naem onder 5.561 respondenten.

Iets meer dan twee op de vijf ondervraagden (42,6 procent) is wel tevreden over de democratie. De overige groep (21,8 procent) geeft aan er neutraal tegenover te staan.

Democratie

Bron: Necker van Naem© NU.nl/Jolien de Vries

Gekozen minister president

Op de vraag wat er moet veranderen aan de democratie geeft meer dan de helft van de respondenten aan minder politieke partijen te willen (52,5 procent). Iets minder dan de helft vindt dat er vaker een referendum gehouden moet worden (47,1 procent).

Bijna drie op de tien Nederlanders is voor een gekozen burgemeester en commissaris van de Koning (28,7 procent). Iets minder dan een kwart ziet graag een gekozen minister president (24,1 procent).

Om een bijdrage te leveren aan een betere democratie geeft bijna twee derde van de respondenten (64,3 procent) aan vaker zijn of haar mening te willen geven. Bijna vier op de tien mensen (38,3 procent) is bereid om deel te nemen aan dorps- of wijkraden. Ongeveer drie op de tien (28,9 procent) wil lid worden van een politieke partij.

Dag van de democratie

Op 12 september viert Nederland de Dag van de democratie. Deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen om de democratie te vieren en te beschermen. De Dag van de democratie in Nederland is dit jaar drie dagen eerder dan de Internationale dag van de democratie, die op 15 september plaatsvindt.