Het IJsselmeer krijgt een buffer van 20 centimeter in het waterpeil waaruit omliggende regio's kunnen putten voor zoetwater. 

Dat is een van de zes afspraken die minister Melanie Schultz (Infrastructuur), regionale bestuurders en andere partijen maandag hebben gemaakt om in de toekomst over voldoende zoetwater te beschikken.

Het gaat om maatwerk per regio. Zo gaat het Rivierengebied de fruitteelt efficiënter beregenen en worden in Zeeland zoetwatervoorraden aangelegd waaruit in de zomer geput kan worden.

In regio's die afhankelijk zijn van regenval zoals het oosten en zuiden moet zuiniger met water worden omgegaan. Verder moet hier via onder meer beekherstel beschikbaar water beter worden vastgehouden.

Deltafonds

Voor de maatregelen wordt 150 miljoen euro uit het Deltafonds beschikbaar gesteld, de regio's dragen 215 miljoen bij. De afspraken maken deel uit van het vorig jaar gepresenteerde Deltaplan.

Daarin staat dat Nederland de komende dertig jaar ongeveer 20 miljard euro gaat investeren in nieuwe maatregelen om het land te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater.