Voor agenten die in hun werk geweld hebben gebruikt, moet er een apart hoofdstuk in de wet komen. Dat zei minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur maandag in Apeldoorn op de Politieacademie. 

De politie is de afgelopen tijd flink onder vuur komen te liggen door gebeurtenissen waarbij een dode viel, zoals Mitch Henriquez, de Arubaan die stikte toen agenten hem arresteerden bij een festival in Den Haag.

De bewindsman werkt aan nieuwe regels en lichtte al een tipje van de sluier op. ''Op dit moment is een agent die geweld moet gebruiken eigenlijk alleen te vervolgen voor gewone geweldsdelicten, zoals mishandeling of doodslag.

Zware misdrijven, die niet altijd passen bij de situatie waarin onze mannen en vrouwen zich bevinden. Een oplossing hiervoor zou zijn, om een aparte strafbepaling in te stellen, die beter past bij de bijzondere taak van de politie.”

Getoetst

Zo kan ook goed worden getoetst of de agent heeft gehandeld volgens de geweldsinstructie. De minister sprak van ''een aparte rechtvaardigingsgrond, waar de agent zich voor de rechter op kan beroepen."

We moeten volgens hem op politiemensen kunnen rekenen ''als er op gewone burgers niet meer gerekend kan worden. Daarom is het belangrijk dat een agent niet strafbaar is, als hij handelt in lijn met zijn ambtsinstructie. Nu moet een agent zich voor de rechter soms beroepen op noodweer.''

Meteen verdachte

Van der Steur wijst het plan af om agenten altijd meteen verdachte te maken, zodat ze dan ook de rechten hebben die andere verdachten hebben. Voorzitter van politiebond ACP Gerrit van de Kamp kwam eerder met dat voorstel aandragen.

''Ik vind het een slechte zaak, dat politievrouwen en -mannen die vanuit hun functie geweld moeten gebruiken automatisch worden behandeld als een gewone verdachte”, aldus Van der Steur in Apeldoorn.