FNV heeft het kabinet en de drie vakcentrales CNV, Ambtenarencentrum en CMHF woensdag een ultimatum gesteld om het loonakkoord over de loonstijging voor ambtenaren en het onderwijs van tafel te halen. 

Dat maakt de FNV woensdag bekend.

Als dat niet binnen 24 uur gebeurt, dan spant de bond een kort geding aan. Het dreigement is een vervolgstap van het verzet dat FNV maandag al aankondigde tegen het loonakkoord dat het kabinet in juli heeft gesloten met drie andere vakcentrales, laat de FNV woensdag weten.

De bond wil ook verrassingsacties gaan organiseren. En er moet een referendum komen onder de 2,8 miljoen deelnemers van ambtenarenpensioenfonds ABP.

FNV is tegen het akkoord, omdat de loonstijging die het kabinet heeft toegezegd tot een pensioenverslechtering leidt. De achterban van de andere vakcentrales stemde deze week wel in met de afspraken. Die zorgen ervoor dat er een einde komt aan de jarenlange nullijn in grote delen van de publieke sector.

"De gevolgen van 2,8 miljoen mensen zijn groot", aldus FNV-voorzitter Ton Heerts, die meent dat het kabinet dwingende voorwaarden stelde om in onderhandeling te gaan.

Rechtsgeldig

Volgens een convenant uit 1996 is een akkoord rechtsgeldig als een meerderheid van de vier betrokken vakcentrales zijn handtekening zet. Dat is in dit geval met alleen het ontbreken van de FNV het geval.

Maar de grootste vakbond binnen de gehele overheidssector zet nu vraagtekens bij de interpretatie van tekst uit '96. Er moet volgens de FNV gekeken worden naar het aantal leden. Daarnaast vindt de bond dat er geen "open en reëel overleg" kan plaatsvinden waarbij de uitkomst van een onderhandeling van tevoren niet mag vaststaan.

Het CNV, de een na grootste vakcentrale die is betrokken bij het loonakkoord, wil alleen kwijt dat zij het ultimatum ter kennisgeving aannemen.