Minister Stef Blok (Wonen) snapt dat door de komst van grote aantallen vluchtelingen zorgen zijn over de positie van Nederlanders die wachten op een huurwoning, maar stelt dat er geen tekort is aan sociale huurwoningen.

Dat zei Blok woensdag tijdens een debat over de voorrang die vluchtelingen krijgen bij de toewijzing van een huurwoning.

"Er is geen tekort", aldus Blok. Hij wijst erop dat er 2,6 miljoen gereguleerde huurwoningen zijn in Nederland waarvan 600 000 woningen bewoond worden door mensen die boven de inkomensgrens voor een sociale huurwoning zitten.

De Kamer maakt zich zorgen over de toenemende toestroom van vluchtelingen die richting West-Europa trekken en de gevolgen voor de sociale volkshuisvesting

Op basis van de Huisvestingswet krijgen vluchtelingen met een verblijfstatus voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Volgens de minister moet er voor worden gezorgd dat de 600 000 scheefwoners plaats maakt voor mensen die niet op de particuliere markt terecht kunnen komen. Om dat te bewerkstelligen introduceerde het kabinet de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Wachtlijsten

SP-Kamerlid Sadet Karabulut vroeg de minister hoe het kan dat ondanks de maatregelen die het kabinet genomen heeft om scheefwonen aan te pakken het kan dat de wachtlijsten toenemen. "In theorie zou het beleid moeten zorgen voor afnemende wachtlijsten", aldus Karabulut.

Zij wil dat er meer sociale woningen bij worden gebouwd om de lange wachtlijsten weg te werken en de toestroom op te vangen. Ook moet er een einde komen aan de verkoop en liberalisering van de sociale woningmarkt die ervoor zorgt dat sociale woningen plaats maken voor duurdere particuliere woningen.

Volgens Blok is dat niet nodig. "Natuurlijk kijken we naar de actualiteit en de vraag van vandaag, maar je moet kijken naar de woningvoorraad die er is", aldus Blok. Bovendien zijn er geen wachtlijsten, omdat het aantal woningzoekenden niet wordt bijgehouden, zei Blok.

Belastingvoordeel

Ook de PvdA wil dat er meer sociale huurwoningen bijkomen en er een einde komt aan de verkoop van sociale woningen.

De ChristenUnie pleit ervoor dat particulieren gestimuleerd worden om woonruimtes beschikbaar te stellen voor vluchtelingen. Particulieren moeten hier een passende vergoeding voor krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een belastingvoordeel, zoals volgens hem in Duitsland nu al gebeurt.

Minister Blok zegde toe het voorstel serieus te bekijken, net als het voorstel van het CDA om meer mensen in een huis te laten wonen en de particuliere huizenverhuurders om een bijdrage te vragen. Ook het voorstel van de PvdA en VVD om op zoek te gaan naar alternatieve woonvormen, zoals omgebouwde kantoorgebouwen of containerwoning werd positief ontvangen. 

De fractie van VNL (Voor Nederland) wil dat de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor de opvang van asielzoekers vervalt en dat deze mensen net als de nieuwe woningzoekenden onderaan de wachtlijsten komen. Tot de tijd dat zij een woning krijgen toegewezen, moeten de vluchtelingen in een asielzoekerscentrum verblijven. Dat voorstel kon op weinig bijval rekenen.